WELKOM BIJ NIET JOKKEN!

STOP HET JOKKEN  –  STOP HET GELIEG
Even voorstellen. Wij zijn een juridisch advieskantoor gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke issues, inkomensdelicten- en conflicten rondom uitkeringen en de incassobranche. Want er wordt wat afgejokt. Jokken is een milde vorm van liegen en wordt vaak toegeschreven aan kinderen.

Maar volwassenen kunnen er ook wat van. Het blijft dan meestal niet bij de milde vorm jokken, nee ze liegen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. 

DE RECHTSPRAAK
Niet alles werkt zoals u mag verwachten bij De Rechtspraak. Dit is voor ons de voornaamste reden om vooral pragmatisch te werk te gaan en conflicten liever met een regeling tussen partijen op te lossen. Onze werkwijze bespaart onze opdrachtgevers tijd en geld. We zijn ook een ‘Social Enterprise’.

Bij ernstige schuldenproblematiek en insolventieperikelen brengen wij voor onze expertise geen kosten in rekening.

We monitoren en analyseren rechtszaken en vonnissen, bijvoorbeeld in de civiele praktijk. De geluiden die we horen wijzen op een zorgelijke ontwikkeling.

Wij hebben een wat andere visie op de Trias Politica en kijken derhalve regelmatig met een vergrootglas naar ‘Vrouwe-Pecunia-Justitia’. En met gefronste wenkbrauwen.

PROBLEMEN MET INCASSO
Bent u of denkt u dat u binnenkort wordt gedagvaard? En dat is volgens u niet terecht? Voor mensen met weinig geld zijn we bereid de procedure uit handen te nemen.

Als u denkt dat de gerechtsdeurwaarder u te veel geld afhandig maakt omdat de beslagvrije voet niet of niet juist is vastgesteld kunnen wij helpen. Het komt ook voor dat ze blijven innen, ook al is de schuld al afbetaald. Neem dan contact met ons op.

ARBEIDSCONFLICTEN
Uitval door ziekte blijkt in ruim 60% van de gevallen gerelateerd te zijn aan een arbeidsconflict. Voor de werkgever een kostbare zaak. Voor de werknemer ontstaat de kans langdurig uit roulatie te zijn. Van de mensen die langer dan 9 maanden niet gewerkt hebben maakt nog maar 30% kans ooit nog een baan te vinden. Onze pragmatische aanpak ondersteunt partijen om tot een snelle en betaalbare oplossing te komen waarvan zowel werkgever als werknemer beter van worden.

NON-CONCURRENTIE EN GEHEIMHOUDINGSBEPALINGEN
Niet Jokken heeft ruime ervaring met conflicten die voortkomen uit non-concurrentie- en geheimhoudingsbepalingen. Wij kunnen u helpen bij het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst en/of het afspreken van een ontslagvergoeding.

BETALINGSREGELINGEN
Door verlies van werk en inkomen en uiteindelijk verlies van de WW-uitkering ontstaan betalingsachterstanden. Wij hebben ruime ervaring met het treffen van regelingen met gerechtsdeurwaarders, zorginstellingen en leveranciers zoals Ziggo, KPN, Vodafone en energiemaatschappijen. Bij een dergelijk traject wordt voor de ‘schuldenaar’ niets in rekening gebracht.

MORT CIVILE OFTEWEL DE BURGERLIJKE DOOD
Melders van misstanden , klokkenluiders , gevallen ondernemers  en burgers die de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen kunnen te maken krijgen met de ‘Mort Civile’. In een dergelijke situatie lijken banken, curatoren, De Rechtspraak, het CJIB, de Belastingdienst en de Rijksoverheid,  u in brede zin op alle terreinen tegen te werken: overal is de deur dicht.

DAKLOOS? GEEN GELDIG ADRES?
Hebt u geen postadres meer? Neem contact met ons op.
Wij helpen u verder.

VOORKOM EEN FAILLISEMENT
Bij veel faillissementen zoals die van o.a. OAD, Eurocommerce, TSN, V&D, maar ook bij veel kleinere bedrijven in bijvoorbeeld de taxibranche, de kinderopvang en de bouwsector is een faillissement niet de oplossing. Door wet en regelgeving zijn alternatieve oplossingen denkbaar realiseerbaar. Laat u zich als ondernemer niet zomaar door uw bankadviseurs of de door hen voorgestelde “externe” adviseurs om de tuin leiden. Na een faillissement blijkt vaak dat al die ogenschijnlijk goed bedoelde adviseurs u enkel in handen bracht van de curator die u mogelijk zelfs privé gaat vervolgen.

Hebt u betalingsproblemen? Bestel dan in elk geval het boek ‘Rechtspraak in opspraak’ bij de Stidag ter voorbereiding en/of ter voorkoming van naderend onheil. U kunt ook direct contact met ons opnemen.

CAO-CONFLICTEN
Een collectieve arbeidsovereenkomst komt tot stand na onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Soms staan deze partijen te ver van de praktijk waardoor alsnog conflicten ontstaan. In dergelijke gevallen kan onze pragmatische benadering partijen ondersteunen om alsnog tot elkaar te komen. Daarnaast zijn Algemeen Verbindend Verklaarde Cao’s soms totaal niet tot stand gekomen door rekening te houden met de belangen van kleine bedrijven. Mocht u daar als werkgever of werknemer hinder van ondervinden dan kunnen wij u wellicht verder helpen. Denk bijvoorbeeld aan plotseling verplicht gestelde pensioenfondsen, afspraken over meer of minder vakantiedagen die opeens verplicht zijn en regeling omrent scholingsfondsen.

DRAAIDEURPREVENTIE
Door de Wet Werk en Zekerheid is veel angst ontstaan dienstverbanden langer dan 2 jaar te laten voort duren. Sommige werkgevers dwalen in dergelijke situaties door na 2 jaar een arbeidsovereenkomst middels payrolling te laten voortduren. Vanwege pluraliteit van werkgeverschap is payrolling in dergelijke situaties geen oplossing en financieel onaantrekkelijk voor zowel de werkgever als werknemer. Daarnaast zijn er veel argumenten om werknemers na 2 jaar NIET voor 6 maanden bij het UWV een uitkering te laten halen om ze daarna weer voor 2 jaar voor u te laten werken. Wij kunnen zowel werknemers als werkgevers ondersteunen bij een correcte inrichting van de contracten waardoor de draaideur niet meer nodig is.

RECHT OP LOONOPVOLGEND WERKEN
Met name in sectoren waar mensen een dienstbetrekking hebben bij een derde maar feitelijk werken op locatie van een ander bedrijf speelt deze problematiek. Denk daarbij aan schoonmaakbedrijven, vervoersbedrijven, payrollorganisaties en detacheringsorganisaties. In een aantal gevallen wordt het werk bij derden aangenomen tegen een te laag tarief. Dit kan de werkgever in de problemen brengen waardoor deze mogelijk de werknemer te weinig moet gaan betalen. Vanuit onze praktijk hebben wij ruime ervaring met dergelijk situaties en kunnen wij zowel de werkgever als de werknemer op praktische wijze helpen bij voorkomen van problemen.

ANTI-VERDRINGING
Dagelijks werken 136.000 mensen met behoud van uitkering bij diverse organisaties. Een aantal organisaties maken misbruik van deze vorm van gratis personeel. Heeft u de indruk dat uw werkgever bezig is met het inzetten van gratis personeel en heeft u het gevoel dat het mogelijk uw betaalde baan zou kunnen gaan kosten? Wij werken discreet en zeer pragmatisch tegen verdringing van betaalden banen.

SCHIJNZELFSTANDIGHEID
Heeft u voorheen in loondienst gewerkt, maar moet u vanwege de economische crisis uw werk continueren als zelfstandige? Dan kan er mogelijk sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Indien er sprake is van een gezagsverhouding dan kunt u in alle gevallen alsnog een dienstbetrekking vorderen. Bedrijven en zzp-ers die dit verschijnsel te maken hebben staan wij graag bij om mogelijke conflicten in de toekomst te voorkomen.

PARTICIPATIEWET
U zoekt naar brood op de plank? Maar u hebt een zekere afstand tot de arbeidsmarkt? Maar u wilt werken. Da’s mooi. Maar vast niet met behoud van uitkering! Neem dan contact met ons op. Wij hebben specialisten in arbeidsbemiddeling in huis en werken ook samen met bedrijven die actief zijn in deze branche.

WAT KOST HET?
Niet Jokken! is niet duur. We zijn goedkoper dan een advocaat, want we zijn niet commercieel.

De burgerlijke dood

DE MORT CIVILE OFTEWEL DE BURGERLIJKE DOOD.

Melders van misstanden , klokkenluiders, gevallen ondernemers  en burgers die de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen kunnen te maken krijgen met de ‘Mort Civile’. In een dergelijke situatie lijken banken, curatoren, De Rechtspraak, het CJIB, de Belastingdienst en de Rijksoverheid,  u in brede zin op alle terreinen tegen te werken: overal is de deur dicht.

Hebt u bijvoorbeeld geen postadres meer?
Neem dan contact met ons op.
Wij helpen u verder.

In feite hebben mensen die dit overkomt al hun rechten op werk en een normaal maatschappelijk bestaan verloren en zijn ze vrijwel ‘burgerlijk dood’. Want zo noemde men dat in de Franse bezettingstijd. Het vreemde is dat de ‘burgerlijke dood’ niet wordt uitgesproken door een rechter, maar dat hij wel meewerkt aan dit systeem denken wij. Het schijnt allemaal achter de schermen te gebeuren. Er komt geen rechtszaak aan te pas.

De ‘burgerlijke dood’ staat op gespannen voet met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en daaruit voortvloeiende verdragen.

Voorbeelden van klokkenluiders die burgerlijk dood lijken te zijn verklaard zijn Julian Assange, Ad Bos en Arthur Gotlieb.
De laatste is echt dood, hij pleegde zelfmoord.

Wij staan een aantal mensen en families bij die ogenschijnlijk burgerlijk dood lijken te zijn verklaard. Mocht u op alle vlakken tegenwerking ondervinden dan maken wij geheel vrijblijvend graag kennis om samen te kijken hoe deze situatie gestopt kan worden.

Over Niet Jokken!

WIJ ZIJN NIET JOKKEN!
Even voorstellen. Wij zijn een juridisch advieskantoor gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke issues, inkomensdelicten- en conflicten rondom uitkeringen en de incassobranche. Wij hebben op basis van empirisch onderzoek een wat andere visie op de Trias Politica  dan wat gangbaar is en kijken derhalve met een vergrootglas naar “Vrouwe-Pecunia-Justitia”.

Niet Jokken! is gevestigd in Deventer.
Ons postadres is:

Niet Jokken!
Brink 31
7411 BT  DEVENTER

U kunt ook een e-mail sturen aan: info {at} nietjokken.nl

Niet Jokken-blog

Contact met Niet Jokken!