Niet Jokken! Blog

10 mei 2018 – Insol en Insolidad

Van een onderzoeker ontvingen wij een reactie op onderstaand blog. Hij zegt dat er hard bewijs is dat #Insol het internationale orgaan is waarbinnen Rechters, curatoren, advocaten, banken en gerechtsdeurwaarders in het geheim samenspannen tegen de mensheid.

1 mei 2018 – Een verdiende overwinning

De incassobranche besteelt burgers met behulp van rechters. We zagen het al met LAVG van Henk Bos uit Westerbork en de ‘foute rechter’ Rob Giltay van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Jaarlijks gaat het om miljoenen die worden gestolen van financieel kwetsbare burgers.

Maar wat is nu in de kern de modus operandi van deze groep, deze clan, deze criminele organisatie?  Bij incassozaken ligt het primair op de weg van de eiser om aan te tonen dat hij uit hoofde van een overeenkomst een vordering heeft op de verweerder. Een kopie van deze overeenkomst moet hij in de dagvaarding dan ook overleggen aan de rechter en verweerder. Maar dat doet eiser niet omdat de rechters van de rechtbank Noord-Nederland hem dat toestaan (kennelijk gaat het om beleid…). Een rechter moet een vordering die niet goed wordt voorgelegd volgens de regels van eerlijk procederen integraal afwijzen, zelfs als de verweerder in de procedure niet komt ‘opdagen’ (geen verweer voert).

We verwijzen naar een vonnis van rechter B.C. Vink van de rechtbank in Den Haag die wel RECHT heeft gesproken zoals het hoort.

Maar er zijn meer voorbeelden van rechters die nog weten hoe het hoort.

‘Onwaarschijnlijk slordige en onvolledige voorlegging van een ‘belegen’ incassozaak door ziektekostenverzekeraar wegens beweerdelijk onbetaald laten van beperkt bedrag aan ‘eigen risico’.

Afgestraft met volledige ontzegging van de vordering(en) en verwijzing van eisende partij in de proceskosten, ook die van de in persoon procederende gedaagde partij.’

Bovenstaande zegt mr. H.W.M.A. Staal in DIT vonnis.

Maar hoe kan het dan dat de rechtbank Noord-Nederland de stelplicht, de deugdelijke onderbouwing van een vordering, niet dwingend aan de eisers oplegt? Wij hebben daarvoor maar één verklaring en dat is corruptie: niet professionele verhoudingen tussen incassobranche en De Rechtspraak.

Wij denken dat de incassobranche vaak dagvaardt op basis van bedachte overeenkomsten. Dat er een lucratieve handel in persoonsgegevens bestaat tussen deze branche en grote bedrijven. Een goed voorbeeld daarvan is de verhouding tussen LAVG << >> ZIGGO. En pikken rechters die de andere kant op kijken een graantje mee?

23 maart 2018 LAVG – Rechtbank Noord-Nederland

Vorig jaar schreven we over corruptie (patronage) bij incassoprocedures bij de Rechtbank Noord-Nederland. We waren eigenlijk niet in het minst verbaasd dat LAVG-eigenaar Henk Bos kennelijk de aanval koos door één van onze onderzoekers te belagen met incassoprocedures op basis van bedachte geldvorderingen, in alle gevallen van Ziggo. Misschien heeft hij daar een broeder? Bos werd door de rechtbank Noord-Nederland geen strobreed in de weg gelegd. De procedures verliepen niet zoals dat in het wetboek van rechtsvordering staat beschreven.

Ons onderzoek naar patronage maakt onderdeel uit van een veel groter onderzoek naar corruptie in Noord-Nederland.

9 maart 2018 – Gemeente Súdwest-Fryslân

We zijn hier boos op de gemeente Súdwest-Fryslân en haar wethouder Stella van Gent. Die beweren dat ze een eerlijke bezwaarprocedure hebben gevoerd tegen het bezwaar dat was ingediend. Volgens de gemeente is onze cliënt uitgenodigd voor de zitting van de Sociale Kamer van de gemeente, want zo heet haar commissie die bezwaarschriften behandelt die tegen besluiten van het college zijn ingediend.

Die commissie wordt voorgezeten door de heer mr. drs. J.H.G.H. Ananias MSc PMP. Dat is een hele mond vol voor een ‘Stalin lookalike’ die nog een miljoenmiljard andere voorzitterschappen combineert met die in Súdwest-Fryslân. De veelgehoorde kreet ‘onafhankelijk en onpartijdig’ krijgt door deze veelvraat een geheel andere betekenis.

Maar wij begrijpen het  wel. Ananas heeft zijn oren laten hangen naar de net opnieuw benoemde wethouder van asociale zaken Stella van Gent die door deze case in lastig vaarwater zou zijn geraakt.

Het college had een eerlijk gevoerde bezwaarprocedure niet kunnen winnen. Want onze cliënt stuurde een aantal e-mails met zijn bezwaarbrief mee die hij aan de gemeente stuurde toen die liet weten dat ze voornemens was het gewraakte besluit te nemen, maar waarop hij geen antwoord kreeg.

5 maart 2018 – Het valt niet altijd mee

Inderdaad, het valt voor sommige mensen niet mee om fatsoenlijk te blijven. Afgelopen zomer namen we afscheid van een klant omdat de samenwerking te stroef verliep.

Ze was het daarmee niet eens. En gebruikt sindsdien de social media om haar gal te spuien. Onze medewerkers zijn beschimpt, beledigd en bedreigd, zelfs met inzet van een motorclub. Niet echt plezierig als je een gezin hebt met kleine kinderen en bekend bent van televisie. En afgelopen maandag moest de politie deze mevrouw weghalen bij de voordeur van een medewerker.

Die was het niet kwalijk te nemen dat hij aangifte deed van een half jaar lang dagelijks smaad en laster op Twitter, en na het incident van afgelopen maandag ook van stalking.

Ongetwijfeld is er sprake van stress en/of psychisch lijden omdat haar onrecht is aangedaan. Maar dat neemt niet weg dat het onaanvaardbaar is dat ze de mensen die zich belangeloos voor haar hebben ingezet mikpunt maakt van haar frustratie en haat zaait op de sociale media.

Wij hopen dat haar passende hulp wordt geboden. Want wij denken dat haar hulpvraag niet zozeer financieel-economisch was.

13 februari 2018 – GGN Rotterdam/Orionis Walcheren

GGN Rotterdam laat  een maand nadat wij hun hebben gevraagd waarom er zo’n groot verschil zit tussen wat is ingehouden en door hun is terugbetaald weten dat ze alleen vanaf 1 januari 2017 hebben terugbetaald. Zonder uitleg.

En dat is wel wat vreemd want wij hebben hun inkomensgegevens verstrekt vanaf het eerste moment dat het beslag is gelegd. Dat was in  juni 2016. Toen was er geen beslag op haar uitkering mogelijk. En dat geld moet worden terugbetaald.

Gerechtsdeurwaarders zijn heyena’s. Ze verdienen hun geld met het gewetenloze leegmelken van financieel kwetsbare burgers die geen goede advocaat kunnen betalen. De beslagvrije voet passen ze het liefst niet toe. En zo blijven er jaarlijks miljoenen kleven in hun diepe zakken.

Wordt het niet eens tijd om de incasso-industrie – net als de tabaksindustrie – te vervolgen voor het toebrengen van niet alleen zwaar lichamelijk letsel, maar ook voor de gevolgen van ernstig psychisch leed? Immers, door de terreur die ze uitoefenen worden mensen door stress lichamelijk en psychisch ziek.

Deze mensen – slachtoffers – kloppen bij Niet Jokken! aan. Helaas kunnen wij ze vaak niet meer helpen omdat ze door de stress en verdriet de grip op hun leven zo zijn kwijtgeraakt dat ze niet meer in staat zijn ons de benodigde gegevens te verstrekken. Dat is overigens bij deze case niet het geval.

Maar het zijn niet alleen de deurwaarders. Het is een keten. Bedrijven ‘voeden’ de incassobureaus. Die meestal op afstand, want dat moet van de wet, in bezit zijn van de gerechtsdeurwaarders.

Die gerechtsdeurwaarders hebben vervolgens weer erg warme banden met De Rechtspraak. Die ‘draait’ op de proceskosten die de gerechtsdeurwaarders betalen. Dit verklaart denken wij waarom burgers meer dan 90% van de geldruzies verliezen.

Vervolgens begint het leegmelken. Waarbij ze meestal geen strobreed in de weg wordt gelegd door uitkeringsinstanties. Dat zien we in deze zaak ook. Er valt geen geld meer te halen, vervolgens begint het gedreig met het in beslag nemen van inboedel. Waar diezelfde rechter – als het tegenzit – ook toestemming voor verleent.

Wij hebben sterke aanwijzingen dat onze cliënt,  die haar uitkering ontvangt van Orionis Walcheren, subtiel en minder subtiel, door hun onder druk is gezet om haar pogingen om haar geld terug te krijgen te staken.

Als dit waar is dan gaan ze er aan voorbij dat ze de inkomensverantwoordelijke zijn van de mevrouw en haar twee kinderen. Die nog zitten te wachten op € 700,- die onrechtmatig is ingehouden omdat de deurwaarder ‘vergat’ de beslagvrije voet te berekenen.

5 februari 2018 – Parkeerbeheer gemeente Arnhem/ P1 On Street B.V.

P1 On Street B.V. heeft de naheffingsaanslag parkeerbelasting alsnog vernietigd. Eerder hebben we gemeld dat ze weigerden het door ons opgestelde bezwaarschrift in behandeling te nemen. Daar zijn ze dus op teruggekomen.

P1 meende ons met een e-mail gestuurd bezwaarschrift niet in behandeling te hoeven nemen. Maar in de bijlage bevond zich het bezwaarschrift mét handtekening van de bezwaarmaker.
En bovendien hadden we het ook gefaxt.

P1 heeft de naheffingsaanslag vernietigd omdat een op de kop gewaaid parkeerkaartje geen reden is om een aanslag in stand te laten, míts er  voldoende parkeerbelasting was betaald. We laten het hieronder zien. We merken nogmaals op dat een gemeente geen bestuursorgaan is en dat Arnhem de parkeertaken heeft gemandateerd aan P1.

Daarnaast hebben we nog meer argumenten aangevoerd maar daarover heeft P1 geen oordeel gegeven. Het was de bezwaarmaker dus niet zozeer te doen om onder de parkeerboete uit te komen. Die wil graag aantonen dat er bij P1 sprake is van onregelmatigheden in de bedrijfsvoering.

Dat vinden wij niet onbegrijpelijk. Want het staat de gemandateerde directeur van P1 One Street B.V. niet vrij om ingediende bezwaarschriften te beoordelen. Daarover vertellen we in een volgende blog meer. Kom snel eens terug.

3 februari 2018 – Enexis/ Hans Jürgens Redczus

Nadat het OM Noord-Nederland het hoger beroep in het politieke proces tegen Redczus had verloren hebben wij bij de dienst Justis de benoemingsbescheiden opgevraagd van hulpofficier van Justitie Charlotte Cromwell. Want wij hebben denken wij een meer dan gerechtvaardigd vermoeden dat zij niet zittingsbevoegd was.

Maar we hebben ondanks een rappel niets van Justis ontvangen en dat kan maar één ding betekenen… De laatste stap om bedrog aan te tonen is vaak de moeilijkste. Het OM weigert bewijs voor haar zittingsbevoegdheid te tonen en Justis zwijgt. Hier is samengewerkt. Dit is hoe corruptie er uit ziet.

24 januari 2018 – De dood van Douwe Vinkes uit Meppel

De man die woensdagmorgen is omgekomen bij een brand in zijn woning in Meppel is de 43-jarige Douwe Vinkes. Dat bevestigen buurtbewoners en een goede bekende.

Buren zeggen dat kort voordat de brand uitbrak de politie en een deurwaarder bij Vinkes aan de deur stonden. Hij zou uit zijn huurwoning worden gezet, zeggen buren. De politie bevestigt dat. ,,We waren inderdaad met de deurwaarder bij die woning”, zegt een woordvoerster. ,,De politie is regelmatig bij huisuitzettingen, ook om er op toe te zien dat het op een correcte manier gebeurt.” Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat de bewoner de brand zelf heeft aangestoken.

http://www.dvhn.nl/drenthe/Politie-Omgekomen-man-uit-Meppel-werd-uit-huis-gezet-en-stak-brand-zelf-aan-22849463.html

Wat een triest verhaal. Een man die zijn levenspartner verliest en de grip op zijn leven kwijtraakt. Wat heeft de samenleving hier gefaald.

Huisuitzettingen. Koren op de molen van gerechtsdeurwaarders die handenwrijvend op de stoep staan om hun exploten achter te laten. Op pad gestuurd door gladde managers van woningcorporaties.

19 januari 2018 – Parkeerbeheer gemeente Arnhem/ P1 On Street B.V.

Zowel de gemeente Arnhem als P1 On Street B.V. ontkennen niet dat P1 werkt met niet bevoegde parkeercontroleurs. Wij roepen iedereen dan ook op die een parkeerboete krijgt van P1 om standaard naar de bekeuringsbevoegdheid van de parkeercontroleur te vragen.

Ons bezwaarschrift tegen een naheffing parkeerbelasting die we hebben gefaxt en gemaild weigert P1 te beoordelen en dit verbaast ons eigenlijk niets omdat we onze vingers op een paar heel zere plekken hebben gelegd.

Wij denken dat het P1 helemaal niet te doen is om fatsoenlijk parkeerbeheer maar om ‘geldgaring’ (dat staat ook zo op hun website) en daarbij worden ook onwettige middelen ingezet.

16 januari 2018 – LAVG/ Rechtbank Noord-Nederland

Henk Bos is oprichter en mede-eigenaar van Bos Incasso en tevens directeur van de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG), beide DAS Legal Finance B.V. dochters.

De onverlaat woont aan de Brinklaan 11, 9431 AJ  in Westerbork. En dat weten we door het open privacybeleid van de gemeente Midden-Drenthe.

Zijn toekomstig adres is Hoofdstraat 30/32/34 (moet nog worden toegewezen door gemeente, waarschijnlijk 30), 9431 AE in Westerbork

Op de foto hieronder Henk en Grietje Bos.

Henk en Grietje Bos, Bos-Incasso - LAVG - incassofraude

Dan mag Bos/LAVG af en toe niet zo netjes opereren, dit geldt uiteraard niet voor Henk Bos, aangezien hij actief Lions clublid is bij ”Börck Overessinghe” in Westerbork. En zoals deze fijne club stelt in de Erecode en Doelstellingen mogen we het één en ander van Henk verwachten, vooral ook omdat hij aan die codes gebonden is:

Lionsclub Erecode
1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.
De doelstellingen
De doelstellingen zijn internationaal vastgelegd en gelden ook voor elke Lionsclub:
1. het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
2. het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
3. een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
4. de Lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
5. een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtewisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
6. het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

Lionsclub doelstellingen:
De doelstellingen zijn internationaal vastgelegd en gelden ook voor elke Lionsclub:
1. het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
2. het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
3. een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
4. de Lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
5. een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtewisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
6. het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

Wij verwachten dat als de overige leden van de Lions in Westerbork en omstreken in dit blog lezen wie Henk Bos werkelijk is zij hem zullen royeren als lid wegens schending van de Erecode.

10 januari 2018 – Parkeerbeheer gemeente Arnhem/ P1 On Street B.V.

Als u bezwaar wilt aantekenen tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de ‘gemeente Arnhem’ dan moet u dat doen bij de externe organisatie P1 On Street B.V. staat er op de parkeerbon. De gemeente heeft dit zo geregeld met een mandaatbesluit en een aanwijzingsbesluit.

De ‘gemeente Arnhem’ is tussen aanhalingstekens geplaatst omdat een gemeente geen naheffingsaanslag kan opleggen. Dat kan alleen een bestuursorgaan zoals de innings- en invorderingsambtenaar van die gemeente.

In het aanwijzingsbesluit staan niet de namen van onbezoldigde ambtenaren vermeld, maar functieaanduidingen. En dan moeten er ook aanstellingsbesluiten zijn genomen waarbij een specifiek iemand in die functie is  benoemd. Die aanstellingsbesluiten hebben we op internet niet kunnen vinden.

Het college van burgemeester en wethouders van Goes stelt met dit aanstellingsbesluit de aanstelling van een parkeercontroleur bij een externe organisatie vast.

8 januari 2018 – Leger des Heils en de Dullertstichting

Om financiële hulp te krijgen van de Dullertstichting moet de familie uit Arnhem zich onder bewindvoering laten stellen. Waarom is ons niet duidelijk want de Dullertstichting licht haar besluit niet toe.

Sylvia van der Veen, sociaal dienstverlener, van de Dullertstichting laat Niet Jokken! onderstaande weten:

‘Wij treden nooit in overleg over de motivering van de door ons bestuur genomen besluiten. Het bestuur maakt een eigen afweging over de feiten en omstandigheden, en neemt vervolgens een besluit. Het bestuur bepaalt inderdaad zelf òf, en zo ja onder welke eventuele voorwaarden, hulp wordt toegekend. Ik hoop dat u van mij wilt aannemen dat dit zo zorgvuldig mogelijk gebeurt. ‘

Carolien Bijsterbosch van het Leger des Heils liet de familie met een app weten dat de Dullertstichting ‘not amused’ is over de aandacht die Niet Jokken! aan deze zaak besteedt.

6 januari 2018 – Parkeerbeheer gemeente Arnhem/ P1 On Street B.V.

Wie een naheffing parkeerbelasting krijgt opgelegd van een ‘parkeercontroleur’ van P1 ON Street B.V. doet er goed aan om in bezwaar te gaan. Want wij hebben er – niet alleen op basis van ons eigen onderzoek – bar weinig vertrouwen in dat zij in alle gevallen werken met bevoegde parkeercontroleurs. Want als je ze vraagt om de benoemingsbescheiden van een parkeercontroleur dan kunnen ze die niet overleggen.

Maar dat is niet het enige. Er is nog veel meer mis bij P1 On Street B.V.
Wordt vervolgd.

27 december 2017 – GGN Rotterdam/Orionis Walcheren

Ze zijn er. Werknemers bij bij uitkeringsinstanties die meedenken met het gerechtsdeurwaarderskantoor over hoe hun cliënten het best financieel uitgekleed kunnen worden. Mevrouw A. Werner, inkomensbeheerder, van Orionis Walcheren is zo iemand.

We schreven hier eerder al dat Orionis niet wil zeggen hoeveel precies aan GGN is afgedragen. En mevrouw Werner zegt nu dat onze cliënt telefonisch contact met haar op moet nemen of met Orionis in gesprek moet gaan.

Blijkbaar is er iets dat ze daar niet aan papier willen toevertrouwen.

Echt, mevrouw Werner is de beroerdste niet. Ze adviseert onze cliënt die door onze bemiddeling een dusdanig hoge beslagvrije voet kreeg dat het beslag werd opgeheven om met de gerechtsdeurwaarder Van Arkel een betalingsafspraak te maken. Zo kan ze voorkomen dat haar inboedel – die bijna niets waard is – door hun in beslag wordt genomen…

Dreigen om inboedel in beslag te nemen die bijna niets waard is kan door de tuchtrechter worden gezien als oneigenlijke druk uitoefenen.
Een dergelijk beslag is mogelijk zelfs vexatoir.

19 december 2017 – Parkeerbeheer gemeente Arnhem/ P1 On Street B.V.

De gemeente Arnhem heeft bij P1 Parkeren en Tobias-Fiscaal krachtens een mandaat een aantal niet nader bij naam genoemde personen aangesteld tot onbezoldigd ambtenaar en ambtenaar der gemeentelijke belastingen.

Als u in de gemeente Arnhem onlangs een parkeerboete hebt gekregen neem dan contact op met Niet Jokken!
Wij voorzien u graag van raad en daad.

10 december 2017 – Leger des Heils en de Dullertstichting

Nergens in de voorwaarden van de Dullertsstichting staat dat een aanvrager van financiële hulp zich moet onderwerpen aan bewindvoering. Waarom dat van de Arnhemse familie wel wordt geëist is heel bijzonder.

Op 16 juni 2015 gingen ze akkoord met ‘vrijwillige’ OTS van hun kind en bewindvoering. Er is niets vrijwillig aan het plaatsen van hun handtekening onder het document dat is opgesteld door Arndt Stroink, manager Veiligheid en Lidia Ram, bestuursadviseur van de gemeente Arnhem.

De familie had geen keus. Hadden ze niet getekend dan waren ze op straat komen te staan.

Wie er achter de ‘extra eis’ van de Dullertsstichting zit laat zich raden.

7 december 2017 – GGN Rotterdam/Orionis Walcheren

We weten nog steeds niet waar de ontbrekende € 800 van de mevrouw uit Zeeland is gebleven. Want Orionis wil niet meer meewerken. Echte ambtenaren, als het moeilijk wordt gaan de deurtjes dicht en worden de aan ons gestuurde e-mails niet meer van een naam en bijbehorende functies voorzien.

Hieronder een overzicht dat we van Orionis Walcheren toegestuurd kregen toen we dit dossier openden. Dit overzicht stopt bij juli 2017 maar ook in augustus en september zijn er nog inhoudingen op de uitkering geweest en misschien op die van oktober 2017 ook nog wel.

Dit dossier is een goed voorbeeld van hoe gerechtsdeurwaarders te werk gegaan. Er wordt beslag gelegd op 10% van de uitkering inclusief de vakantietoeslag. Volgens de wet moet de gerechtsdeurwaarder de debiteur eerst om zijn inkomenspositie vragen maar door dat niet te doen vult hij zijn zakken.

We weten allemaal al dat rechtszaken bijna zonder uitzondering door de burger worden verloren. Ze zijn overgeleverd aan de lange vingers van de gerechtsdeurwaarders.

4 december 2017 –  Wat zijn gerechtsdeurwaarders?

‘Een gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar die beslag legt’, dat antwoorden de meeste mensen als je hun vraagt wat hij is en doet. Hun antwoord klopt. Maar is onvolledig. Want gerechtsdeurwaarders zijn een soort kameleons; hun kleur verandert wanneer het hun uitkomt.

Hebben ze dan nog meer kleuren? Jazeker. Een gerechtsdeurwaarder is naast ambtenaar ook ondernemer of maakt deel uit van een onderneming met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel: een hybride functie.

De hybride prikkelstructuur waarbinnen de gerechtsdeurwaarder opereert bevat serieuze integriteitrisico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van belangenverstrengeling. Een marktbenadering laat het financieel belang prevaleren, een ambtelijke benadering laat het publieke belang prevaleren.

Het hybride karakter van het ambt (openbaar ambtenaar en ondernemer tegelijk) dwingt de gerechtsdeurwaarder zich als een ‘normale’ ondernemer op te stellen en zijn aandacht te richten op winstgevendheid en continuïteit van zijn praktijk. Deze twee dimensies van beroepsuitoefening (de publieke en de bedrijfsmatige) conflicteren: dat is wat we in de dagelijkse praktijk zien.

Dat de gerechtsdeurwaarder dagelijks balanceert tussen wat kan en mag is nog tot daar aan toe. Maar helaas is de onafhankelijke en onpartijdige scheidsrechter de rechter meer en meer een bondgenoot geworden van gerechtsdeurwaarderskantoren die zich over het randje van wat wettelijk betamelijk is en ver daar overheen begeven.

De rechter houdt zich steeds minder aan de spelregels voor eerlijk procederen die staan beschreven in het wetboek van rechtsvordering.

Van eerlijke incasso kan geen gerechtsdeurwaarderskantoor bestaan. Daarom is er heel veel oneerlijke incasso. Geholpen door de rechterlijke macht. Van partijdigheid tot omkopingspraktijken. Dat laatste moet wel, want niemand belazert de kluit zonder dat hij of zij daar beter van wordt.

Het wordt tijd voor een parlementaire enquête. Welke volksvertegenwoordiger durft het aan om de ‘onpartijdige en onafhankelijke’ rechterlijke macht onder het vergrootglas te leggen?

27 november 2017  – LAVG/ Rechtbank Noord-Nederland

Er is een Centraal Digitaal Beslagregister (CDB). Gerechtsdeurwaarders moeten beslagen op (on)roerende zaken, loonbeslag en derdenbeslag aanmelden bij dit register. Dit met het doel om incassokosten te voorkomen en de beslagvrije voet beter te waarborgen.

Het beslagregister voorkomt dat opdrachtgevers onverhaalbare proces- en executiekosten maken bij gebrek aan inzicht omtrent de beslagpositie van de debiteur-klant. Het DBR geeft inzicht in alle ten laste van een debiteur-klant gelegde beslagen op inkomen. In het beslagregister worden deze beslagen ingeschreven met vermelding van de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het bestaansminimum waarover de debiteur-klant de beschikking houdt om rond te komen.

Alle gerechtsdeurwaarders zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht het DBR te raadplegen voordat zij een dagvaarding betekenen met een vordering tot betaling of een nieuw beslag op inkomen leggen. Indien uit het DBR blijkt dat er sprake is van meerdere beslagen en de vordering gedurende 3 jaar niet geïncasseerd kan worden zal Incassonet de ambtshandeling niet verrichten, tenzij de opdrachtgever daarvoor expliciet opdracht geeft.

Het zal de lezers van Niet Jokken! niet verbazen dat wij bewijs hebben dat LAVG en Syncasso het beslagregister niet raadplegen alvorens ze beslag leggen. Of ze doen dat wel maar trekken zich er niks van aan. De explotenhandel moet doorgaan!

24 november – LAVG/ Rechtbank Noord-Nederland

We hebben uitgebreid geschreven over LAVG en de rechtbank Noord-Nederland. En dat de corruptie daar welig tiert.

Corruptie? Jazeker. Procedures worden door LAVG en de rechtbank zo gevoerd dat de burger geen schijn van kans maakt. Toen wij een pleitnota indienden met die strekking werd die met een smoes  geweigerd door de ‘Friese’ rechter Rob Giltay.

De dagelijkse praktijk is dat rechters niet meer onpartijdig zijn. Ze zijn geen scheidsrechters die ook de belangen van burgers bewaken maar partners van de eisers: de directeuren/eigenaren van de aandeelhouders van de incasso-bv’s.

We hebben geschreven dat LAVG geen opdracht en volmacht van Ziggo heeft om procedures bij de rechtbank Noord-Nederland aanhangig te maken. Want LAVG heeft volgens onze informatie het volledige beheer van de debiteurenadministratie van Ziggo overgenomen.

Hetzelfde euvel lijkt zich voor te doen bij de Kamer van Koophandel en Syncasso. Stelt u zich eens voor: de gerechtsdeurwaarder die én het dwangbevel uitvaardigt én beslag legt op uw inkomen of roerende goederen.

Waarom Henk Bos uit Westerbork dat ligt in de refo-gemeente Midden-Drenthe, de eigenaar van LAVG, door justitie niet wordt aangepakt lijkt een lastige vraag, maar het antwoord op deze vraag is niet zo heel moeilijk. Op de biblebelt is het een bekend verschijnsel; lokale ondernemers die vergaande steun genieten: maatschappelijk, maar ook politiek, bestuurlijk en ambtelijk. Het heet patronage, en dat lijkt op cliëntelisme. Dat neemt echter niet weg dat dit verschijnsel corruptie heet.

Het zieke is dat de noordelijke incasso-ondernemers van LAVG, GGN en AGIN Pranger zondags vooraan in gereformeerd vrijgemaakte kerken zitten en luisteren naar hun dominees die hun prachtige verhalen voorspiegelen over de slang als symbool van het kwaad, het addergebroed en de Farizeeën.

20 november 2017 – Gemeente Arnhem en het Leger des Heils 

Stel, je huurt een volledig gemeubileerde flat inclusief wasmachine en wasdroger. En vervolgens geven die één voor één de geest. Wie moet dan voor vervanging zorgen? Wij denken de verhuurder. Tenzij contractueel anders is overeengekomen.

Het gezin uit Arnhem huurt van het Leger des Heils en heeft met hun een zorgleveringsovereenkomst. Welke zorg er wordt geleverd is ons een raadsel.
Wij denken dat de gemeente Arnhem betaald.

Het Leger des Heils wil het kapotte witgoed niet vervangen en verwijst het gezin naar de Dullertstichting. Lees op hun website wat zij voor voorwaarden stellen voordat zij financiële hulp geven.

Wij denken dat de vervanging van het witgoed voor rekening van het Leger des Heils moet komen en dat de Dullertstichting goed moet nadenken alvorens ze een positief besluit neemt over de aanvraag die inmiddels is ingediend.

14 november 2017 – Wat is belaging

Stalking is het structureel lastig vallen van iemand waardoor hun doelwit zich in zijn/haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast. Het is een psychologisch machtsspel vaak met de bedoeling om iemand gek te  maken. Het is een onderwerp dat op Niet Jokken! zeker niet mag ontbreken.

Niet Jokken! heeft afscheid genomen van een klant die aanschuurt tegen het criminele milieu. Vanaf dat moment is er op sociale media niet alleen een smaad en lastercampagne bezig maar worden er ook discriminerende opmerkingen gemaakt.

Meestal zijn stalkers psychisch of emotioneel labiele mensen die een ziekelijke stoornis hebben of dwangmatig handelen.

Misschien kan je als verzachtende omstandigheid aanvoeren dat deze mensen in hun leven zoveel voor hun kiezen hebben gehad dat ze niet meer in staat zijn om feiten en fictie van elkaar te onderscheiden.

9 november 2017 – Arnhem – UWV/Syncasso/CZ/MelseWassink/FPcoach/

We gaan weer verder met de familie uit Arnhem. Niet Jokken! heeft van hun begrepen dat ze een zorgleveringsovereenkomst hebben met het Leger des Heils. Wij zijn erg benieuwd wat daar in staat. En of ze daarvoor worden betaald en zo ja: door wie en hoeveel.

Volgens Carolien Bijsterbosch van het Leger des Heils moet het gezin zich voor het vervangen van witgoed richten tot de Dullertstichting. Wij vragen ons voorzichtig af of het vervangen van kapot witgoed in een volledig door het Leger des Heils gemeubileerde flat niet onder die zorgovereenkomst valt.

8 november 2017 – Parkeerbeheer gemeente Arnhem

Op dinsdag 12 september 2017  kreeg iemand op het Roermondsplein in Arnhem een naheffing parkeerbelasting. Er was wel betaald, maar door de harde wind die dag is het bonnetje op de kop gewaaid. Een beetje dom.

Niet Jokken! werd om hulp gevraagd. Niet omdat de parkeerboete onterecht is maar omdat er twijfel is over de bevoegdheid van Arnhemse parkeerwachters.

Wij vroegen met de Wob gegevens op. De gemeente Arnhem zegt dat ze parkeercontroleurs inhuurt van P1 One Street en daarom vroegen we naar de benoemingsbescheiden van de parkeercontroleur.

Op 24 oktober heeft de gemeente een aantal documenten openbaar gemaakt. We kregen het mandateringsbesluit van de gemeente ten behoeve van P1 One Street, het brondocument fiscale naheffing, maar niet de benoemingsbescheiden van de parkeercontroleur.

Wat opvalt is dat er informatie in die documenten onleesbaar is gemaakt, maar dat de weigeringsgrond ontbreekt. Dit staat haaks op de verplichting de reden van weigering te vermelden in het besluit op het Wob-verzoek.

Een besluit een Wob-verzoek geheel of gedeeltelijk te weigeren moet door de gemeentesecretaris worden ondertekend. Dat is niet gebeurd.

De gemeente zegt dat ze de benoemingsbescheiden niet heeft omdat ze parkeercontroleurs extern inhuurt. Jammer, maar de Wob kent een doorzendplicht. Het is niet zo dat het extern inhuren van parkeercontroleurs een valide weigeringsgrond is om benoemingsbescheiden niet openbaar te maken. De Wob is namelijk ook van toepassing op een voor de gemeente Arnhem werkzaam bedrijf, dienst of instelling. En in dit geval zou dat P1 One Street kunnen zijn. Maar dat is niet zeker

In één van de opgevraagde documenten staat de feitcode R409a. Die code  hoort bij de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (Wet Mulder) en niet bij een naheffingsaanslag Parkeerbelasting.

7 november 2017 – De kunst van het vragen stellen

Niet Jokken! stelt met enige regelmaat vragen aan mensen waarvan we weten dat ze jokken. Want antwoorden verschaffen zekerheid. Tenzij ze niet kloppen, want dan verschaffen ze schijnzekerheid. Jokken door volwassenen heet liegen. Veel en hardnekkig liegen is een nare eigenschap.

Mensen liegen om het gat te overbruggen tussen de realiteit en hun eigen (door waanideeën) ontstane fantasiewereld. Ze liegen om toegang te krijgen tot iets wat ze willen en om verantwoordelijkheid te ontlopen.

Er zijn ook mensen waarbij er een onbedwingbare drang is om te liegen. Hun noem je pathologische leugenaars. Een ‘leugentje om bestwil’ is niet zo erg, maar als leugens tot ernstige problemen leiden in de omgang met de omgeving spreken we van pathologisch of ziekelijk gedrag.

Pathologisch liegen kan een symptoom zijn van verschillende psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld een gedragsstoornis, onvermogen om impulsen te beheersen of een persoonlijkheidsstoornis (met name asps=antisociale persoonlijkheidsstoornis).

Het kan echter ook voorkomen dat iemand zijn onjuiste weergave van de waarheid niet als leugen ziet maar er werkelijkheid in gelooft. Dit verschijnsel heet pseudologica of confabulatie. Zo promoveert iemand zich van schandpaal naar erepodium.

Confabulatie is het vertellen van overdreven, gefantaseerde of onware verhalen en heeft meestal te maken met een cognitieve stoornis van het geheugen soms als gevolg van een hersenbeschadiging.

5 november 2017 – Enexis/ Hans Jürgens Redczus

Hoera! Jürgens heeft het hoger beroep tegen Hedzer de Jong van Enexis gewonnen.

Zijn advocaat gooide er een lange pleitnota tegenaan maar de vraag is of dat nodig was. Want het vonnis van politierechter J.Y.B. Jansen was op het moment van de uitspraak direct nietig door een vormfout. En dat vertelden we al in het blog van 5 oktober 2017.

Bovendien is art. 378 Sv het tweede lid is hier ook van toepassing. Het zegt dat het mondeling vonnis ambtshalve wordt doorgehaald als er binnen drie maanden hoger beroep wordt aangetekend. Is niet gebeurd.

Jürgens heeft bij de politierechter Jansen niet zijn laatste woord mogen spreken (art. 311.4 Sv). En dat leidt tot directe nietigheid. Maar griffier M.E. Buwalda doet in het proces-verbaal nog wel een poging om de zaak op dit punt te belazeren: meineed. Het is kommer en kwel bij de rechtbank Noord-Nederland.

Deze zaak maakt pijnlijk duidelijk dat politierechter Jansen een trekpop van het OM is. Ordinair machtsmisbruik betaald uit publieke middelen. Onder het mom van ‘onafhankelijk en onpartijdig’.

Want wie denkt dat het missen van verplichte vormen zoals die staan beschreven in het wetboek van rechtsvordering incidenten zijn, die komt bedrogen uit. Het is common practice.

4 november 2017 – De beslagvrije voet

Op een deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Voor de volgende periodieke inkomsten geldt een beslagvrije voet:

  • loon;
  • uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten (uitgezonderd kinderbijslag);
  • pensioen en lijfrente;
  • levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering;
  • alimentatie;
  • bezoldiging voor ambtenaren;
  • voorlopige teruggaaf heffingskortingen.

Afhankelijk van de huishoudsituatie en leeftijd gelden verschillende basisbedragen, maar in beginsel 90% van de bijstandsnorm. Daarnaast is het zo dat uw inkomen en vaste lasten bepalend zijn voor de hoogte van de beslagvrije voet.

In de praktijk berekent de gerechtsdeurwaarder meestal niet direct de juiste beslagvrije voet, hoewel hij dat wel verplicht is. Het geld dat u zo misloopt steekt hij in zijn zak. En neemt u van ons aan dat hij niet staat te trappelen om terug te betalen als hij van ons een verzoek krijgt om terugbetaling van dat wat teveel is ingehouden.

We geven een rekenvoorbeeld. Een alleenstaande met een bijstandsuitkering ontvangt € 937,19 per maand. De vakantietoeslag bedraagt € 49,33 per maand en wordt één keer per jaar uitbetaald.

Als de gerechtsdeurwaarder beslag legt bij uw uitkeringsinstantie dan doet hij dat meestal op 10% van € 986,52.  De Sociale Dienst houdt dus € 98,65 op de uitkering in.

Op deze manier ontvangt hij dus ook uw vakantietoeslag, maar omdat die in dit rekenvoorbeeld wel jaarlijks wordt uitbetaald, laat hij het lijken of daarop geen beslag is gelegd. Deze manier van werken heeft voor hem een groot voordeel, want hij ontvangt uw vakantietoeslag van € 49,33 elke maand.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de gerechtsdeurwaarder daarnaast vaak ook nog de éénmaal per jaar uitbetaalde vakantietoeslag int.

Is er beslag gelegd op uw WWB-uitkering? Neem contact op met Niet Jokken!

3 november 2017 – Inschrijving bij de KvK

Niet Jokken! heeft gisteren afscheid genomen van een medewerker waarmee we Niet Jokken! hebben opgericht. Hij zegt dat hij Niet Jokken! heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het tegengestelde is waar. Natuurlijk hadden we zelf beter moeten opletten, maar het blijft bedrog.

Vanzelfsprekend komt die inschrijving er op zeer korte termijn wel. Waarschijnlijk volgende week al.

3 november 2017 – Arnhem – UWV/Syncasso/CZ/Melse Wassink/FPcoach

Het financieel verslag van bewindvoerder Melse Wassink uit Ede hebben we niet ontvangen.
Het zegt veel over hun betrouwbaarheid vinden wij. Er worden regelmatig bewindvoerders veroordeeld voor het achterover drukken van geld van hun cliënten. En het zal ons niet verbazen als dat in de zaak van dit gezin uit Arnhem ook gaat gebeuren.

We hebben er al vaker op gewezen dat bewindvoering niet is bedoeld om mensen die slecht zijn behandeld te muilkorven. En wij vinden dat het in deze zaak wel het geval is. Daar komen we op terug.

Inmiddels is er contact gelegd met het Leger des Heils. Maar ook zij staan niet te trappelen om de in het verleden gemaakte fouten te repareren.

2 november 2017 – Wat is bedrog?

Bedrog is het  opzettelijk misleiden. Je kan daarbij denken aan een man met een vaste relatie die zegt dat hij moet werken maar een afspraakje heeft met een ander.

Bedrog binnen relaties is een bekend verschijnsel.  Mensen kunnen ook een zakelijke relatie met elkaar hebben. Dan kan gebeuren dat de ene zakenpartner tegen de andere zegt dat hij iets heeft gedaan, of niet heeft gedaan, maar dat het omgekeerde het geval was.

Er is sprake van bedrog wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde (rechts)handeling beweegt door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep.

27 oktober 2017 – De gemeente Harlingen

Wij van Niet Jokken! zetten ons vaak belangeloos in voor mensen in lastige posities. Dat was ook het geval met een mevrouw in Harlingen die door de sociale dienst een maand was gekort op haar uitkering.

Omdat we vinden dat het besluit dat daar aan ten grondslag ligt rammelt schreven we de sociale dienst een brief. Daarop werden we uitgenodigd om te komen praten. De mevrouw was bij het gesprek.

Voor haar reed iemand van ons team van Arnhem naar Harlingen en Franeker waar we een heel goed gesprek hadden met twee heren van de sociale dienst. We maakten goede afspraken met elkaar. Gaven elkaar de hand en gingen voor haar aan de slag. Het koste hem een halve tank benzine en meer dan een halve dag aan tijd.

Dat de mevrouw ons niet een telefoonnummer gaf waarop ze bereikbaar was dat vonden we vreemd, maar waarom we geen e-mailadres kregen, dat begrepen we niet.

Om een beslagvrije voet door de deurwaarder te laten vaststellen hebben we inkomensinformatie nodig. Hebben we niet gekregen. Op de uitnodiging van een gratis consult van onze arbo-arts reageerde ze niet. Toen hebben we de stekker er uit getrokken. We zijn gekke Henkie niet.

Helaas meent deze mevrouw nu via de sociale media haar gal over ons te moeten spuien. Met laster. En zelfs met fysieke bedreigingen. Vanzelfsprekend van achter een anoniem account vandaan.

27 oktober 2017 – LAVG/ Rechtbank Noord-Nederland

Natuurlijk zijn Rob Giltay, hoofd administratie Henk Stadman en griffier Nynke Izeboud van de rechtbank Leeuwarden niet gevangengenomen. Maar dat had wel gemoeten. De misdrijven die ze hebben gepleegd liggen gedocumenteerd vast en zijn bekend bij de klachtenfunctionaris M. Folkertsma. En die heeft een meldingsplicht naar justitie.

We schreven al dat burgers meer dan 90% van de incassoruzies met bedrijven verliezen. En dat komt omdat rechters de burgers niet beschermen tegen de lange vingers van de incassobranche. Die burger is simpelweg juridisch niet opgewassen tegen twee tegenstanders. En laat zich bij rechtszaken vaak niet eens meer zien.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht en ook verzet tegen de schuldenindustrie. Maar de hoofdverantwoordelijke: de rechterlijke macht. Maar die blijft nog steeds buiten schot.

25 oktober 2017 – LAVG/ Rechtbank Noord-Nederland

‘Het is woensdagmorgen 25 oktober 2017 klokslag 10 uur. Vier mannen lopen de rechtbank Leeuwarden binnen. Ze melden zich bij de balie. Ze legitimeren zich. Ze zijn van de Rijksrecherche. Ze hebben een arrestatiebevel bij zich voor rechter Rob Giltay, hoofd administratie Henk Stadman en griffier Nynke Izeboud.

Tien minuten later wordt het drietal geboeid in een gereedstaande auto geduwd.’

24 oktober 2017 – Arnhem – UWV/Syncasso/CZ/Melse Wassink/FPcoach

We wachten nog steeds op nieuws van Melse Wassink uit Ede. Zij moeten financiële verantwoording afleggen over de periode dat zij bewindvoerder zijn geweest van het gezin in Arnhem. De stilte vanuit Ede voorspelt niet veel goeds.

Met het Leger des Heils gaan we in overleg om te kijken of doorstroom naar een reguliere woning mogelijk is. Daarover gaan we in gesprek met Carolien Bijsterbosch van het Leger.

Van de gemeente Arnhem willen we weten waarom zij de huur van de woning van het gezin niet betaalt, want dat is schriftelijk zo overeengekomen.

Het UWV heeft deze maand € 1000,- te weinig overgemaakt aan het gezin omdat Syncasso de beslagvrije voet (bewust?) te laag heeft vastgesteld. Het UWV weet, als inkomensverantwoordelijke, dat de door Syncasso vastgestelde beslagvrije voet niet juist was. Waarom ze toch heeft meegewerkt is merkwaardig. Daarover gaan we in overleg met medewerker bezwaar de heer L.H.M. Gradussen van het UWV in Arnhem.

Het gezin heeft Syncasso tijdig haar inkomstenbronnen opgegeven. De deurwaarder van Syncasso heeft het beslagexploot  niet binnen acht dagen overbetekend (art. 475i Rv).

20 oktober 2017 – GGN Rotterdam/Orionis Walcheren

GGN heeft Niet Jokken! laten weten dat de beslagvrije voet nu is aangepast.  De beslagvrije voet is nu zo hoog dat er geen aflossing meer mogelijk is van de maandelijkse uitkering en de vakantietoeslag die éénmaal per jaar wordt uitbetaald, en dit met terugwerkende kracht medio juni 2016.

Mooi. Opgelost zou je zeggen. Nou niet dus. Orionis Walcheren heeft volgens onze informatie vanaf medio juni 2016 zestienmaal een bedrag van € 98,- op de uitkering ingehouden en doorbetaald aan GGN.

GGN zegt dat zij een bedrag van € 319,01 aan Orionis heeft geretouneerd. Collega Cattenhage Gerechtsdeurwaarders moet volgens GGN nog een bedrag van € 283,24 terugbetalen.  En Van Arkel een bedrag van € 283, 38.

Heeft GGN maar een bedrag van € 885,63 van Orionis ontvangen?
Als we de opgave van Orionis volgen is er bijna € 1600,- afgedragen.
Er moet nog een bedrag van zo’n € 700,- boven water komen, want de vakantietoeslag is normaal uitbetaald.

18 oktober 2017 – Enexis/ Hans Jürgens Redczus

In Hoogeveen werd een meisje van 8 van 10-hoog naar beneden gegooid, en een ander meisje van 12 uit Hoogeveen dood in een auto afgeleverd bij de politie in Assen.

Werk aan de winkel bij het OM Noord-Nederland zou je zo denken. Haal alles uit de kast voordat burgers gaan denken dat er netwerk van pedofielen actief is.

Maar nee hoor. Hun focus ligt op Hans Jürgens Redczus. Die moet te vuur en te zwaard worden bestreden. Hans heeft namelijk ‘beul’ gezegd tegen Hedzer de Jong van Enexis. En Hedzer paardengeslachtsdeel deed daarvan aangifte, want vriendjes bij het OM en de rechtbank.

Een moord op een klein meisje wordt door de zwarte kousen bij het OM gemakkelijk geseponeerd. Maar wie ‘beul’ zegt, ja die wordt over de kling gejaagd.

Bij de rechtszaak tegen hem was de zo op het oog nog minderjarige Charlotte Cromwell de zaaks-OvJ. Ze oogt in ieder geval zo jong en zo onervaren dat hij wil weten of ze wel zittingsbevoegd is.

Dat is een vraag die je telefonisch aan Van Perslijn van Meerten van het OM Noord-Nederland kan stellen. Kan u ook doen. Bel het nummer algemenezakennoordnederland@om.nl en Perslijn komt aan de telefoon.

Maar Van Perslijn van Meerten weigert. Lees maar even mee.

Datzelfde Openbaar Ministerie vergat in 2011 de bekeuringsbevoegdheid van de Bijzonder Opsporingsambtenaren van Veiligheidszorg Noord te updaten, zodat alle bekeuringen van twee jaar de prullenmand in moeten. Maar dat weigeren ze ook. Wie denkt dat het OM integer is, die mag ons vertellen waarom.

17 oktober 2017 – Parkeerbeheer gemeente Arnhem

Sabine Milder werkt bij Parkeerbeheer in Arnhem. Ze is senior beheerder. Wij hebben op 29 september 2017 namens iemand een Wob-verzoek bij de gemeente ingediend. Pas gisteren kregen we van haar een reactie.

Wij willen weten of de parkeercontroleurs van de gemeente Arnhem bekeuringsbevoegd zijn en of Tobias een geldig mandaat heeft.
Want we hebben zo onze twijfels.

Maar Sabine Milder ligt dwars. Ze wil een volmacht. Maar vertelt niet waarom.
En doet vervolgens onbeschoft. Dat vinden wij onbehoorlijk.
Want wij zijn van Niet Jokken! Wij jokken niet.

17 oktober 2017 – Jesse Frederik/De Correspondent

Grote kans dat Jesse Frederik van de Correspondent straks een prijs krijgt voor zijn artikelen over de schuldenindustrie.

Nieuwsuur had gisteravond een item over DirectPay, een bedrijf dat schulden opkoopt. Dit bedrijf en een aantal andere repeat-players krijgen regelmatig onder uit de zak van kantonrechter mr. Staal van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Heel terecht overigens.

Maar bijna niemand vraagt zich af waarom DirectPay, GGN, LAVG c.s. bij andere rechtbanken niet de deksel op hun neus krijgen. Ze maken zich op grote schaal schuldig aan bedrog. Maar daar horen we Jesse Frederik en Nieuwsuur niet over. Want de rechterlijke macht die hoofdverantwoordelijk is voor de schuldenproblematiek mag niet worden bekritiseerd.

Gisteren heeft zich iemand bij Niet Jokken! gemeld die een incassobrief van LAVG  heeft ontvangen in verband met een ‘schuld’ bij een kabelaar uit het jaar 2007. De kabelaar zegt  desgevraagd van niets te weten. Wij wachten af.

16 oktober 2017 – GGN Rotterdam/Orionis Walcheren

Beslag leggen daar zijn gerechtsdeurwaarders heel vlot in. En bijna niemand legt ze daarbij een strobreed in de weg. Orionis Walcheren al helemaal niet. Zij zijn de inkomensverantwoordelijke van een mevrouw met twee kinderen die wel het één en ander aan narigheid hebben meegemaakt.

Orionis hult zich in stilzwijgen en GGN Rotterdam ligt dwars bij het vaststellen van de juiste beslagvrije voet, die wij hebben berekend. Wij hebben GGN de inkomensgegevens van het gezin gegeven, maar GGN zal GGN niet zijn om ook nog om onnodige gegevens te gaan vragen.

14 oktober 2017 – Arnhem – UWV/Syncasso/CZ/Melse Wassink/FPcoach

Vorige week vroegen we bewindvoerder Melse Wassink uit Ede om een financieel overzicht over de relatief korte periode dat het gezin in Arnhem onder hun ‘beschermingsbewind’ heeft gestaan. Maar Melse Wassink heeft ons niets gestuurd.

Een betrouwbare bewindvoerder kan met weinig moeite een printje maken van alle betalingen op naam. Vraag je daar om en krijg je niet binnen 5 werkdagen een uitdraai? Dan mag je gerust aannemen dat hij niet wil dat je inzicht krijgt. Daar kan maar één reden voor zijn: hij heeft iets voor de buitenwereld te verbergen. Een bonafide bewindvoerder geeft altijd inzicht.

13 oktober 2017 – LAVG/ Rechtbank Noord-Nederland

Rob Giltay, LAVG, Henk Bos, Rechtbank Noord-Nederland

Wie bij de rechtbank Noord-Nederland wordt gedagvaard door LAVG is kansloos. Want er wordt oneerlijk geprocedeerd.

In dit dossier hebben we bewijs voor ambtsmisdrijven die zijn gepleegd door rechter Rob Giltay, hoofd administratie locatie Leeuwarden Henk Stadman, griffier Nynke Izeboud en klachtenfunctionaris M. Folkertsma.

Om bij de laatste te beginnen. Die behandelde twee ingediende klachten niet. Verweerder heeft om uitleg gevraagd, maar krijgt geen antwoord.

De verhouding tussen de rechtbank Noord-Nederland en LAVG lijkt veel op die van een criminele organisatie. We baseren ons niet alleen op dit dossier maar op meerdere dossiers van de afgelopen jaren. Verweerder heeft in dit onderhavige dossier in een processtuk ‘de trekker overgehaald’: de onderlinge criminele verhoudingen blootgelegd.

LAVG mag van Rob Giltay niet alleen in deze zaak de hand lichten met voorwaarden die de artikelen 21, 85, en 111 Rv stellen aan de wijze waarop in het inleidende processtuk (de dagvaarding) volledig en naar waarheid gerichte informatie verstrekt behoort te worden aan rechter en wederpartij.

Want de dagvaarding en processtukken zijn door LAVG valselijk opgemaakt want ze handelt: a: niet in opdracht van Ziggo, b: werknemers die zich ‘gemachtigde’ noemen blijken niet gemachtigd: en c: kopieën van facturen zijn valselijk opgemaakt. In een aantal gevallen is er niet eens een overeenkomst geweest tussen Ziggo en verweerder(s). Ook in deze zaak kon LAVG geen overeenkomst overleggen. LAVG bedenkt de ‘vorderingen’ zelf, denken wij.

Verweerder zegt ons dat hij zijn conclusie van antwoord zo had opgesteld dat de rechter wel een comparitie had moeten gelasten. De griffie (Nynke Izeboud) liet weten dat: “De rechter de zaak niet geschikt acht voor een comparitie”. “Hiermee”, zegt verweerder, “voorkomt de rechtbank dat LAVG ter zitting een machtiging moet overleggen. Want die hebben ze niet.”

Rob Giltay pleegt in zijn vonnis valsheid in geschrifte. Hij schrijft namelijk dat verweerder niet heeft gereageerd op de conclusie van repliek van LAVG. Onwaar: hij weigerde de conclusie van dupliek in behandeling te nemen waarin verweerder aanvoert dat er sprake is van ‘handjeklap’ tussen de rechtbank en LAVG. Een pijnlijke conclusie, maar er is niets op af te dingen.

We hebben bovenstaande conclusies voorgelegd aan Giltay, Stadman, Izeboud en Folkertsma.
Ze hebben niet gereageerd.

Elke werkdag zitten de wachtruimtes van de rechtbanken vol met mensen die zijn gedagvaard door LAVG, volgens hun eigen zeggen door Ziggo of door een zorgverzekeraar. En vrijwel bij elke zaak spelen rechtbank en LAVG hetzelfde spelletje. Jaarlijks gaan er met deze oplichtingspraktijken miljoenen euro’s om. En wij kunnen ons niet voorstellen dat er niet één euro aan een toga blijft hangen.

12 oktober 2017 – Arnhem – UWV/Syncasso/CZ/Melse Wassink/FPcoach

Syncasso heeft de beslagvrije voet van het echtpaar uit Arnhem aangepast. Naar 1600 euro. Beter, maar nog steeds niet goed. Syncasso legt hun niet uit waarom ze zijn afgeweken van onze berekening.

Niet Jokken! is in het bezit van een overeenkomst tussen de gemeente Arnhem en het echtpaar waarin staat dat de gemeente de huur van hun woning voor haar rekening neemt totdat ze weer op eigen benen staan. De gemeente komt die belofte niet na. En het Leger des Heils blijft innen bij het echtpaar. We doen onderzoek.

11 oktober 2017 – Gemeente Súdwest-Fryslân

Op 31 juli van dit jaar stuurden we het college van burgemeester en wethouders en de voltallige gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân een brief waarin we aandacht vroegen voor het onbreken van hoor en wederhoor bij het nemen van een besluit en het korten op de uitkering van de bezwaarmaker zonder eerst om inkomensgegevens te vragen.

De ontvangst van onze brief werd door de gemeente bevestigd. Maar antwoord op onze brief kregen we niet. Vinden we slordig, de gemeente is immers een bestuursorgaan. Een medewerker van de gemeente liet weten dat een al op de uitkering ingehouden bedrag zou worden nabetaald.

Inmiddels heeft de sociale kamer van de gemeente geadviseerd de korting in stand te laten. Dat is tegen ons zere been. Want geen woord maken zij vuil aan het ontbreken van het grondbeginsel van hoor en wederhoor. Hebben zij hun oren teveel laten hangen naar het college? Is deze sociale kamer wel een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Súdwest-Fryslân? Of is ze een verlengstuk van het college?

Om daar achter te komen hebben we de gemeente vandaag weer een brief gestuurd  met een vileine opmerking over haar sociale kamer en het verzoek om dat foeilelijke besluit maar helemaal van tafel te halen in verband met niet netjes.

11 oktober 2017 – Enexis/ Hans Jürgens Redczus

Het meisje hier links is Charlotte Cromwell. Ze is assistent-officier van Justitie bij het OM Noord-Nederland. Zij was de officier die bij de rechtszaak tegen Hans Jürgens Redczus aanwezig was.

Blijkbaar is de nood bij het OM zo hoog dat er ook al schoolmeisjes worden ingezet.

Wij vragen ons af of Charlotte is beëdigd, of ze wel zittingsbevoegd is. Want wij weten dat integriteit bij het OM in Noord-Nederland geen enkele rol speelt.

Kan persofficier van Justitie Pieter van Rest voor Hans Jürgens Redczus uitzoeken of Charlotte buiten haar boekje is gegaan? Als hij het maar niet te druk heeft met het schrijven van homofobe preken voor de Destiny Church.

10 oktober 2017 – Arnhem – UWV/Syncasso/CZ/Melse Wassink/FPcoach

We hebben hier de pest in op zorgverzekeraar CZ. We stelden afgelopen vrijdag een heel simpele vraag. Een financieel overzicht van betalingen over de relatief korte periode dat bewindvoerder Melse Wassink uit Ede verantwoordelijk was voor de betalingen van zorgpremie aan CZ.

De klantenservice vroeg ons om een machtiging. Die gaven we af.
Vervolgens vraagt debiteurenbeheer wéér om een machtiging.
En dat doen we niet. We zijn gekke Henkie niet.

Omdat het doodstil bleef bij CZ hebben we gisteren een klacht ingediend.
Als reactie daarop vraagt mevrouw E. Hoogstrate of we “… willen bellen…”.
Dat willen we niet. We willen alleen een simpele uitdraai van wat er is betaald, of niet.

Vanmorgen wel weer een e-mail van CZ. Nu van kwaliteitsmanagement@cz.nl. Leest u even mee wat Patricia van Oosterhout schrijft. Ze is ‘kwaliteitsmanager’ bij CZ.

‘Op vrijdag 6 oktober hebt u een e-mail naar CZ gestuurd. Graag willen wij van u weten hoe u de afhandeling van deze e-mail hebt ervaren. De informatie die u ons geeft, behandelen wij uiteraard vertrouwelijk.’

en:

‘CZ zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. En wie kunnen ons daar beter bij helpen dan onze verzekerden? Daarom zijn wij benieuwd naar uw mening. Dankzij uw mening kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren. En daar profiteert u dan weer van!’

CZ is een verschrikking.
Dat CZ niet voldoet aan ons verzoek zien we als een weigering.
En we denken dat Melse Wassink daar blij mee is.

8 oktober 2017 – Enexis/ Hans Jürgens Redczus

Hans Jürgens Redczus is het volgende slachtoffer van het criminele protestantse  justitiële netwerk in Noord-Nederland. Haakt u niet af, want wij hebben gedocumenteerd bewijs voor wat we zeggen.

Het netwerk is te kwalificeren als een kartel. En zo functioneert het ook. Als een lid van het kartel wordt aangevallen slaan ze terug. Ze deinzen niet terug voor intimidatie (met rechtszaken), fysiek geweld, sabotage van voertuigen en moord.

Hans Jürgens Redczus deed aangifte tegen Enexis van een misdrijf. En zij sloegen terug door aangifte te doen tegen hem. Van smaad. De aangifte van Hans werd niet alleen niet beoordeeld, nee, hij werd ook uit het politiedossier gelaten. Dat is een herkenbaar patroon. De aangifte tegen Hans, hoe kansloos ook, werd wel beoordeeld en leidde tot vervolging en veroordeling door corrupte justitieambtenaren.

Dat andere herkenbare patroon is dat ruchtbaarheid geven aan misdrijven gepleegd door leden van het kartel door justitie wordt gezien als smaad.

Een goed voorbeeld daarvan is de zaak René Dijkstra van Mondzorg Bedum dat nu Mondzorg Noord heet. Dijkstra pleegde tussen augustus 1992 en november 2012 titelfraude en hij werd betrapt op fraude met een UZI-pas.

Een onderzoeker deed aangifte bij het OM Noord-Nederland, maar die deed daar niets mee. Dijkstra deed aangifte tegen de onderzoeker, en die werd werd wél behandeld. De onderzoeker werd veroordeeld voor smaad ondanks dat hij een dossier met daarin gedocumenteerd bewijs aan de rechter  overhandigde. Zo ziet corruptie in Noord-Nederland er uit.

Dezelfde onderzoeker werd eind 2015 door een werknemer van AGIN Pranger zwaar mishandeld. Hij deed onderzoek naar fraude bij het NLAI, dat is een onderdeel van dezelfde gerechtsdeurwaarder uit Assen. Ook hier draaide het OM de zaken om. Vervolgens werd de onderzoeker veroordeeld voor wederrechtelijke vrijheidsberoving. De officier van justitie die de zaak omdraaide was Liesbeth de Ruiter. We koppelen haar aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt in de Asser wijk Kloosterveen.

Een ander voorbeeld gaat over een sociaal werkvoorzieningsschap in Drenthe waar werd gefraudeerd door de directie. Een zakenrelatie deed daarvan aangifte. Ook hier werden de rollen omgedraaid en het eind van het verhaal was dat de zakenrelatie door toedoen van het kartel failliet ging en op straat kwam te staan.

Het heet Moderne Inquisitie. Mensen worden administratief gemarteld. Dat Hans Enexis-medewerker Hedzer de Jong ‘beul’ noemde was de spijker op zijn kop. En tegen het het zere been. En hij stond op hele lange tenen. Wij sluiten niet uit dat De Jong door de directie van Enexis onder druk is gezet om aangifte tegen Hans te doen.

Toen Hoofdofficier van Justitie Jan Eland onlangs afscheid nam zei hij iets opmerkelijks. Hij zei namelijk dat hij blij was met de beleidsvrijheid en dat zou te maken hebben met de afstand tot Den Haag. Kennelijk heeft het OM zoveel ‘beleidsvrijheid’ dat ze mensen die anders willen leven mogen terroriseren.

6 oktober 2017 – Arnhem – UWV/Syncasso/CZ/Melse Wassink/FPcoach

Het echtpaar in Arnhem vertelt ons dat het buro Melse Wassink voor bewind en curatele als bewindvoerder heeft moeten accepteren om in aanmerking te komen voor hulp van het Leger des Heils.

Bewindvoering is met name geschikt voor mensen met problematische schulden die door eigen toedoen groter worden. Maar daar is in dit geval geen sprake van. Hun schuldenpositie is juist verslechterd door toedoen van bewindvoerders.

Vandaag hebben we geprobeerd inzicht te krijgen in hoeveel de achterstand is bij hun zorgverzekeraar CZ. Niet gelukt. Want die doet dwars. Ze vragen om een machtiging die ze al in huis hebben. Want privacy.

We zullen het maar niet hebben over al die incassoprocedures die de ‘incassogemachtigden’ van CZ zonder deugdelijke opdracht en volmacht hebben gevoerd tegen debiteuren in betalingsonmacht. Want dan speelt privacy geen enkele rol meer.

6 oktober 2017 – Enexis/ Hans Jürgens Redczus

Wij van Niet Jokken! hebben medelijden met Hedzer de Jong van Enexis. Niet omdat hij beledigd zou zijn door Hans Jürgens Redczus maar omdat we hem een ontzettende sneuneus vinden. Niet Hans heeft onrechtmatig gehandeld ten opzicht van Hedzer de Jong maar andersom.

Hans had namelijk een contract met een energieleverancier en waarom sluit je dan af? Hij mag blij zijn dat Hans een nette man is en het bij beul heeft gelaten.

Maar op basis van andere dossiers signaleren wij een groter probleem. En dat is dat de overheid in Noord-Nederland mondige burgers op allerlei manieren dwarszit, en als het komt tot confrontaties de zaken omdraait. En dat de daders dan worden beloond. We noemen het moderne inquisitie.

Daar komen we op terug.

5 oktober 2017 – Arnhem – UWV/Syncasso/Melse Wassink

Op 3 oktober 2017 heeft Niet Jokken! bewindvoerder Melse Wassink in Ede een fax en een e-mail gestuurd met daarin het verzoek om een financieel verslag van de periode dat het echtpaar uit Arnhem bij hun onder bewindvoering stond. Dat was tussen 1 augustus 2014 en 3 oktober 2015.

De reden dat we naar dat verslag vragen is omdat we het idee hebben dat er geen, of niet alle,  verschuldigde zorgpremie is betaald aan de zorgverzekeraar.

Melse Wassink heeft nog niet gereageerd.

5 oktober 2017 – LAVG/ Rechtbank Noord-Nederland

Hoera! Een bijna boze e-mail van klachtenfunctionaris M. Folkertsma van de rechtbank Noord-Nederland. Of verweerder niet m.folkertsma@rechtspraak.nl wil gebruiken maar klaachtenfunctionaris.rb-nnl@rechtspraak.nl

M. ‘typefout’ Folkertsma houdt blijkbaar van spelletjes. Wij houden ook wel van spelletjes. Maar niet van ambtelijke treiterspelletjes.

Folkertsma heeft twee ingediende klachten niet behandeld.

Waar gaat het ook alweer om? De rechtbank heeft een gefaxt processtuk niet in behandeling genomen omdat het niet per post nagestuurd zou zijn.

Volgens de Hoge Raad weegt een dergelijk ‘vergrijp’ niet op tegen de gevolgen: verlies van de procedure.

En omdat verweerder in die geweigerde pleitnota LAVG met ijzersterke argumenten van jokkebrokken beschuldigt. En dat bovendien gedocumenteerd onderbouwt. En wel zo dat Henk Bos vanuit Westerbork zijn incassohandeltje ziet verdampen komma denken wij dat zeker niet alle rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. En Rob Giltay  al helemaal niet.

5 oktober 2017 – Enexis/ Hans Jürgens Redczus 

Niet Jokken! neemt het dossier Enexis/Redczus in behandeling. Hans is door rechter J.Y.B. Jansen van de rechtbank Noord-Nederland voor smaadschrift veroordeeld omdat hij Hedzer de Jong van Enexis, die bij hem de elektriciteit heeft afgesloten op Feestboek ‘beul’ heeft genoemd.

Beul is misschien niet netjes, maar de vrijheid van meningsuiting is met name bedoeld voor onwelgevallige meningen. En het strafrecht is niet bedoeld om politieke/maatschappelijke activisten te ontmoedigen. Wij zien dat als corruptie.

Hans is niet afgesloten omdat hij niet kan of wil betalen. Hij weigert per bank te betalen. En Enexis sloot hem af ondanks dat hij een contract had. En dat is niet zo netjes.

De jurist van Niet Jokken! heeft de processtukken bestudeerd en zegt dat de veroordeling nietig is omdat aan meerdere vormvereisten niet is voldaan.

De officier van justitie is C. Cromwell.

Later meer.

4 oktober 2017 – LAVG/ Rechtbank Noord-Nederland

Niet Jokken heeft het bewijs dat LAVG niet bevoegd is om voor Ziggo te procederen. De verweerder in een procedure vroeg LAVG om bewijs voor opdracht en volmacht en op die vraag luidde het antwoord:

“Wij kunnen niet voldoen aan uw verzoek”.

 

3 oktober 2017 – Vereniging Schulden Lossen we Samen op.

Terwijl de rechters van de rechtbank Noord-Nederland druk bezig zijn om de zakken van LAVG-eigenaar Henk Bos uit Westerbork te vullen introduceert Niet Jokken! de Vereniging Schulden Lossen we Samen op, die deze week wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vooral door rechters die meer oog hebben voor de belangen van Henk Bos c.s. en waarschijnlijk ook voor hun eigen zakken, hebben veel mensen problematische schulden. Niet Jokken! wil daar wat aan doen. Lees hier hoe.

2 oktober 2017 – LAVG/ Rechtbank Noord-Nederland

De rechtbank Noord-Nederland heeft twee klachten waarin wordt geklaagd over oneerlijke procesvoering niet behandeld, hoewel de ontvangst wel is bevestigd door klachtenfunctionaris M. Folkertsma.

De oneerlijke procesvoering bestaat uit het niet aan de procedure willen toevoegen van- en het  beoordelen van een proces-stuk door respectievelijk de griffie en rechter Rob Giltay.

In het processtuk wordt de ‘samenwerking’ tussen LAVG en de rechtbank Noord-Nederland behandeld. Die samenwerking is er duidelijk op gericht om verweerders in het ongelijk te stellen.

Ook rechter Rob Giltay antwoordt niet op vragen hierover die via zijn e-mailadres aan hem zijn gesteld. De rechtbank heeft wel laten weten dat hij de e-mails heeft ontvangen maar wil nergens op ingaan.

Wij hebben daaruit onze conclusie getrokken.

1 oktober 2017 – LAVG/Rechtbank Noord-Nederland

Bedrijven die kleine schulden opkopen van energiemaatschappijen of telefoonbedrijven misbruiken de kantonrechtbank om hun radeloze debiteuren te intimideren. De Limburgse rechter mr. Staal  weigert nog langer instrument te zijn in deze schrijnende praktijk.

Heel anders gaat het in Noord-Nederland. Niet Jokken! heeft voldoende bewijs om aangifte van ambtelijke corruptie te doen. Onze aangifte treft rechter Rob Giltay, het hoofd van de administratie Henk Stadman en griffier Nynke Izeboud, alledrie van de locatie Leeuwarden.

We denken dat er sprake is van ambtelijke omkoping. Immers, er gaan enorme bedragen om in de incassobranche. De financiële belangen zijn enorm.

Niet Jokken! heeft ontdekt dat LAVG bij de rechtbank Noord-Nederland procedures zonder opdracht en volmacht van Ziggo aanhangig maakt.

In een andere procedure overlegde LAVG vervalste Ziggo-facturen.
Ook toen trad een rechter van de rechtbank Noord-Nederland daar niet tegen op. Bij deze procedure gaat het om rechter R.P. van Eerde.

Later meer…

29 september 2017 – GGN Rotterdam/Orionis Walcheren

Vandaag heeft Niet Jokken! een fax naar GGN Rotterdam gestuurd met daarin het verzoek om vanaf juni 2016 de beslagvrije voet goed toe te passen. Wij denken dat de mevrouw met twee kinderen het geld goed kan gebruiken. Want niet alleen krijgt ze dan de volledige uitkering uitbetaald, ze krijgt, denken wij, ook nog zo’n dertien maal honderd euro terug.

29 september 2017 – Arnhem – UWV/Syncasso/Melse Wassink

In opdracht van een familie in Arnhem doen we onderzoek naar geldstromen. Want dat er geld van de familie uit het zicht is verdwenen dat weten we. Dat wil overigens niet zeggen dat het is gestolen. Het kan zijn dat iemand het voor ze bewaart, totdat er betere tijden aanbreken. Maar dan nog willen we weten wie, hoeveel en sinds wanneer.

Melse Wassink is een bewindvoerder uit Ede die dit gezin heeft moeten aanvaarden om in aanmerking te komen van hulp van het Leger des Heils.

Maar sindsdien kan het gezin de geldstromen/de betalingen die zouden moeten zijn gedaan nauwelijks of helemaal niet meer volgen.

28 september 2017 – Gemeente Súdwest-Fryslân/Syncasso Arnhem

De grote vraag is hoe het na vandaag verder moet met de carrière van Bjorn van der Heide, toegevoegd gerechtsdeurwaarder bij Syncasso. U weet wel de gerechtsdeurwaardersorganisatie bekend van de loze kreet: “We cash, We care”.

Bjorn is werkzaam op het kantoor van Clemens Otto Waters, gerechtsdeurwaarder gevestigd te Arnhem aan de Nieuwe Oeverstraat 33-1.

Volgens een medewerker van de Sociale Dienst van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft Syncasso informatie gevaagd met betrekking tot een voorgenomen beslag op de uitkering van een cliënt. Hij liet Syncasso weten dat vanwege de hoogte van de beslagvrije voet niets kan worden afgedragen.

Maar Bjorn is niet voor één gat te vangen. Hij liet op 20 september 2017 zijn exploot achter bij een mevrouw van de receptie, dus niet bij een medewerker van de Sociale Dienst.

En vandaag gooide hij bij de ‘schuldenaar’ zijn exploot in de bus.

Op een bijlage heeft hij heel bewust, zonder de ‘schuldenaar’ eerst om inkomensgegevens te vragen, een te lage beslagvrije voet berekend. Ondanks dat hij weet dat de beslagvrije voet veel hoger is. Heel valselijk en arglistig vinden wij van Niet Jokken! En minimaal tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Clemens Otto Waters moet maar beslissen wat hij met Bjorn aanmoet.

De gemeente heeft laten weten dat ze de oude beslagvrije voet handhaaft.
En daar zijn wij van Niet Jokken! heel content mee.

27 september 2017 – GGN/Orionis Walcheren

Orionis Walcheren is, daar lijkt wel op, niet heel gelukkig met Niet Jokken! Een tot nu anoniem gebleven medewerker stuurde onze cliënte gisteren een e-mail waarin ze haar op de vingers lijken te tikken. Want ze verwijzen in hun e-mail naar dit blog en tweets die over deze zaak zijn verstuurd. En naar GGN én zonodig de rechter.

Wij hebben Orionis gevraagd om onze cliënte te helpen, zodat haar inkomen kan worden hersteld naar het bedrag waar ze recht op heeft. We hebben geen antwoord op onze vraag gekregen.

Bij ons zijn namen van werkgevers en uitkeringsinstanties bekend die weigeren objectief onredelijke beslagen uit te voeren om hun werknemer/cliënten te beschermen tegen meer schulden/armoede en zelfs huisuitzetting.

Het vergt bereidheid tot omdenken om een gedragsverandering te bereiken. De inkomenspositie van vele tienduizenden financieel kwetsbare mensen is immers vele malen belangrijker dan de incassobaas en zijn aandeelhouders.

27 september 2017 – LAVG/ Rechtbank Noord-Nederland/KBvG

Niet Jokken! heeft vandaag contact gezocht met de KBvG. Reden is de weigering van gerechtsdeurwaarderskantoor LAVG in Groningen om antwoord te geven op de vraag of ze beschikt over een volmacht om namens Ziggo procedures te starten bij de rechtbank Noord-Nederland.

De Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders is actief op Twitter: @KBvGdeurwaarder.

26 september 2017 – GGN/Orionis Walcheren

Er is inmiddels contact gelegd met Orionis, de inkomensverantwoordelijke van een mevrouw met twee kinderen. We hebben op ons verzoek een specificatie gekregen van wat er op haar uitkering is ingehouden en doorbetaald naar GGN.

GGN heeft in juni 2016 beslag gelegd en tot op dit moment wordt er door Orionis maandelijks een kleine honderd euro aan GGN doorbetaald.

Helaas is haar beslagvrije voet niet, of niet goed berekend, want uit een voorlopige berekening blijkt dat die hoger is dan de hoogte van haar maandelijkse uitkering inclusief vakantietoeslag.

In zo’n 75% van de gevallen ‘vergeet’ de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet goed toe te passen. Hierdoor raken burgers steeds verder in de problemen. Zo ook deze mevrouw met twee kinderen die extra medische zorg nodig hebben, maar waarvoor ze geen geld heeft. Ze had die honderd euro die ze elke maand tekort komt dus goed kunnen gebruiken.

Ergens, we baseren ons op de correspondentie die de Zeeuwse mevrouw ons toestuurde, was haar beslagvrije voet wel bekend. Hoe het kan dat die niet is toegepast gaan we uitzoeken.

23 september 2017 – Arnhem – UWV/Syncasso

We maken ons zorgen over een gezin in Arnhem. Syncasso heeft bij het UWV beslag gelegd en de beslagvrije voet eenzijdig vastgesteld op zo’n zeshonderd euro. Dat is duizend euro te weinig.

Als een beslagene weigert op verzoek van de gerechtsdeurwaarder een berekening van de beslagvrije voet te maken dan kunnen we ons nog voorstellen dat deze hem zelf vaststelt. Maar Syncasso beschikt over de juiste gegevens en het lijkt er dus op dat Hendrikus Joannes Leopold Oomes van Syncasso in Eindhoven de berekening bewust heeft genegeerd. En dat zou best wel eens een tuchtrechtelijk verwijtbare handeling kunnen zijn.

21 september 2017 – GGN/Orionis Walcheren

Op verzoek van een cliënt van Orionis Walcheren zijn we een onderzoek gestart naar een beslaglegging van GGN juni vorig jaar op een uitkering. Als de schijn niet bedriegt dan int GGN nog steeds maandelijks, terwijl het verschuldigde bedrag al na vijf maanden was afbetaald.

In het exploot staat dat GGN in opdracht handelt van Hoist Kredit AB.
Het zou gaan om een gecedeerde vordering. Wij zijn benieuwd of dit klopt.

20 september 2017 – De beslagvrije voet

Jesse Frederik, journalist bij de Correspondent, schrijft in dit artikel dat gerechtsdeurwaarders in 75% van de gevallen de beslagvrije voet niet juist toepassen. Bijna zonder uitzondering in het nadeel van de persoon bij wie hij beslag legt.

Niet Jokken! kan u helpen de voor u juiste beslagvrije voet te berekenen en helpt u met het terugvragen van wat teveel is ingehouden op uw loon of uitkering.

14 september 2017 – Ziggo/Rechtbank Noord-Nederland

Afgelopen maandag heeft verweerder een e-mail gestuurd aan rechter Rob Giltay. In de e-mail zegt hij dat de griffie op onterechte gronden zijn fax heeft geweigerd. Hij ziet dit als een vorm van bedrog.

Als Rob niet reageert, wat we niet uitsluiten, dan zou verweerder kunnen overgaan tot het laten opstellen van een herroepingsdagvaarding.

Het begrip bedrog wordt door de Hoge Raad ruim uitgelegd. Uit arresten van de Hoge Raad blijkt dat van bedrog sprake is als een partij door een oneerlijke proceshouding heeft belet dat in de procedure feiten aan het licht komen die tot een voor de wederpartij gunstige afloop van die procedure zouden hebben kunnen leiden en dat ook verzwijging van zulke feiten bedrog kan opleveren.

Als de wederpartij dit weigert te erkennen dan kan de valsheid worden vastgesteld door een rechter. Stukken van beslissende aard zijn stukken die de uitspraak anders zouden hebben doen uitvallen als de rechter ermee bekend was geweest.

Verweerder zegt dat LAVG zich ook schuldig maakte aan bedrog door te stellen dat ze gemachtigd waren om de procedure te voeren, terwijl dit niet waar blijkt te zijn.

13 september 2017- Gemeente Arnhem

Dinsdag hebben wij van Niet Jokken! een gesprek gehad met het gezin uit Arnhem dat wel eens te maken zou kunnen hebben met de mort civil. We hebben besproken wat we op de korte en lange termijn kunnen gaan doen met betrekking tot werk en inkomen.

11 september 2017 – Ziggo/Rechtbank Noord-Nederland

Onze jurist heeft goed nieuws. De rechtbank Noord-Nederland heeft onterecht onze gefaxte dupliek in de Ziggo-zaak geweigerd. Want faxen mag zegt de Hoge Raad in dit arrest uit april 2015.

Wij gaan er van uit dat Rob Giltay, die wellicht door de griffie op het verkeerde been is gezet, (wij verwijzen naar Art. 31 Rv) een herstelvonnis gaat schrijven. want deze procedure was strijdig met het beginsel van fair trial.

10 september 2017 – Ziggo/Rechtbank Noord-Nederland

Vreemd. Rob Giltay. Die achternaam. Is hij familie van Frank Giltay? Een broer? Een neef? Frank is voorzitter van de COR van de politie. Maar niet lang meer want Erik Akerboom wil hem ontslaan staat in de krant. Frank Giltay trakteerde zichzelf rijkelijk op feestjes, reisjes en dure diners. Op kosten van de politie, en dat in een tijd dat agenten demonstreerden voor een beter salaris.

En hoe zit het met Rob Giltay? Wordt hij rijkelijk door LAVG getrakteerd? Om voor hun gunstige vonnissen te schrijven? Het lijkt er wel op. Want wij van Niet Jokken! zijn van mening dat de procedures bij de rechtbank Noord-Nederland zo worden gevoerd dat verweerders nauwelijks nog kans hebben om ze te winnen.

8 september 2017 – LAVG

Ons bereiken uit diverse bronnen berichten dat gerechtsdeurwaarderskantoren het heel erg bont maken met het opvoeren van proces- en executiekosten. Wij hebben een dossier van LAVG in behandeling waarin een hoofdsom van nog geen € 600,- is opgehoogd met € 1200,- aan kosten.

Heeft u ook vragen over de kosten die gerechtsdeurwaarders in rekening brengen? Laat het ons weten.

2 september 2017 – Ziggo/Rechtbank Noord-Nederland

Niet Jokken! gaat rechter mr. Rob Giltay van de rechtbank Noord-Nederland om opheldering vragen waarom hij een processtuk niet heeft beoordeeld. Hij schrijft in zijn vonnis dat onze verweerder “niet heeft gereageerd” op  een processtuk van LAVG (dat Ziggo onbevoegd vertegenwoordigd).

Het kan zijn dat Rob Giltay inderdaad het processtuk van onze verweerder niet onder ogen heeft gehad. In dat geval treft hem geen blaam, maar zal nog wel de dubieuze rol van Nynke Izeboud en H. Stadman moeten worden beoordeeld.

Stadman, het Hoofd van de griffie in van de locatie Leeuwarden zegt in een e-mail dat hij niet twijfelt aan haar integriteit. Maar gezien het verloop van de procedure twijfelt onze verweerder, twijfelen wij, daar wel heel sterk aan. Izeboud hult zich namelijk in stilzwijgen, en dit is meestal geen goed teken.

Wij zijn van mening dat LAVG vanaf 2012 zonder toereikende opdracht en volmacht van Ziggo gerechtelijke procedures bij de rechtbank Noord-Nederland is gestart. En we tekenen daarbij nog aan dat werknemers van LAVG zich in processtukken ‘gemachtigde’ noemen, maar LAVG geen volmacht wil of kan overleggen.

1 september 2017 – De gemeente Harlingen

Gisteren hebben we op uitnodiging van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân een gesprek gehad in Franeker. Tussen de dienst en een cliënt was de verhouding behoorlijk bekoeld geraakt. Na het gesprek zijn we vol goede moed dat de lucht zover is  geklaard dat ze samen weer verder kunnen. We hebben goede afspraken gemaakt die in de komende tijd zullen worden uitgewerkt. Wij danken de Dienst voor de gastvrijheid en de bereidheid om samen tot oplossingen te komen.

24 augustus 2017 – Gemeente Arnhem en GGN

De familie in Arnhem die Niet Jokken! bijstaat liet ons weten dat op woensdag 16 augustus 2017 een gerechtsdeurwaarder van GGN beslag zou leggen op hun inboedel. Volgens de brief zou die tussen 09.00 en 15.00 uur komen.

Maar de deurwaarder kwam niet opdagen.

Deze familie die de laatste jaren zware psychische en financiële klappen heeft gehad zat de hele dag in spanning. Ze durfden de deur niet uit te gaan.

Wij van Niet Jokken! vinden dit lijken op psychische kwelling.
En we gaan met GGN hierover in gesprek.

Op verzoek van de familie willen we ook in gesprek gaan met het bureau Melse Wassink dat hun bewindvoerder is geweest. We willen de financiële administratie van het gezin goed in kaart brengen.

23 augustus 2017 – Ziggo/Rechtbank Noord-Nederland

We gaan weer verder met het uitleggen hoe de kongsie tussen LAVG en de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, in elkaar steekt. We hebben bewijs dat een griffiemedewerker – het gaat om Nynke Izeboud – LAVG de helpende hand heeft toegestoken om verweerder een oor aan te naaien. Izeboud werkt nog maar 7 maanden bij de rechtbank Noord-Nederland, heeft geen juridische opleiding gevolgd, maar heeft het nu al tot senior-medewerker geschopt.

Verweerder faxt zijn pleitnota naar de rechtbank Leeuwarden. Hij overlegt een productie, waaruit blijkt dat LAVG in het jaar 2011 wél gemachtigd was om procedures te voeren, maar vanaf dat jaar niet meer.  Hij zegt daarover in zijn pleitnota het volgende:

Aan het optreden van LAVG beweerdelijk namens Ziggo kan niet reeds in het algemeen het gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat een toereikende volmacht was verleend. Zelfs als de schijn van toereikende vertegenwoordigingsbevoegdheid zou stoelen op verklaringen of gedragingen van Ziggo, gaat het erom of in de gegeven omstandigheden het optreden van LAVG-en welke handelingen voor risico van het onbevoegd vertegenwoordigde Ziggo komen en daaruit naar verkeersopvattingen de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.

Hij schrijft verder dat LAVG/Ziggo wederom de overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden niet overlegt: ze voldoen dus weer niet aan de stelplicht.

De volgende dag krijgt hij zijn pleitnota weer terug. In de begeleidende brief zegt Nynke Izeboud dat zijn pleitnota niet is ondertekend, wat niet waar is. Hierover dient verweerder met het digitale klachtenformulier een klacht in op de website van De Rechtspraak, rechtbank Noord-Nederland.

Hierop neemt H. Stadman, Hoofd administratie van de locatie Leeuwarden per e-mail contact op met verweerder. In zijn e-mail vraagt Stadman om telefonisch contact met hem op te nemen. Verweerder weigert dit per ommegaande. Hij wil de correspondentie met Stadman zwart op wit.

In de correspondentie die hier op volgt geeft Stadman toe dat de pleitnota wel was ondertekend, maar dat verweerder hem nogmaals per brief moet nasturen. Verweerder weigert dit. Hij zegt dat de rechtbank heel bewust drempels opwerpt door een eis te stellen die bij zijn eerste pleitnota in dezelfde procedure niet is gesteld: obstructie.

Wij van Niet Jokken! zijn van oordeel dat de rechtbank Noord-Nederland vanaf 2012 vonnissen heeft gewezen die zijn aangebracht door LAVG, beweerdelijk in opdracht van Ziggo, dit terwijl vaststaat dat ze daartoe niet bevoegd zijn.

Wij begrijpen nu waarom de rechtbank Noord-Nederland zijn pleitnota niet in behandeling heeft genomen.

Rechter mr. Rob Giltay veroordeelt verweerder tot betaling en in de kosten van de procedure. Het is precies zo gegaan als Niet Jokken! had voorspeld. Niet voldoen aan de stelplicht en het negeren (niet in behandeling nemen) van tegenbewijs). Op deze wijze vullen de incassobazen hun zakken. Wij kunnen os niet voorstellen dat rechters hier belangeloos aan meewerken.

Het is een geweldig voorbeeld van financieel-economische criminaliteit.

Niet Jokken! merkt verder nog op dat anonieme medewerkers van LAVG zich gemachtigde noemen, dit terwijl wij zwart op wit hebben dat ze niet gemachtigd zijn. Ze plegen bij LAVG dus valsheid in geschrifte.

Op het vonnis van Giltay staat de naam van de griffier niet vermeld. Dit is tegen de procesregels. Handtekeningen moeten traceerbaar en verifieerbaar zijn, dus geen anoniem geplaatste handtekeningen! Het vonnis heeft geen rechtskracht.

 

21 augustus 2017 – Ziggo/Rechtbank Noord-Nederland

We zijn bij de volgende procesronde. LAVG deponeert een halve Gouden Gids aan producties. Maar de overeenkomst en de algemene voorwaarden zitten er niet bij. Zo kan de rechter de zaak niet beoordelen.

Verweerder leest in de producties zijn achternaam, maar zonder tussenvoegsel. Het gaat dus om iemand anders.

Intussen heeft verweerder contact opgenomen met LAVG en gevraagd of ze gemachtigd zijn om namens Ziggo te procederen. Op dit verzoek zegt LAVG in een brief : “Wij kunnen aan uw verzoek niet voldoen”. Ze hebben dus geen machtiging.

Nog los gezien van de vraag of Ziggo bereid is deze exercitie achteraf goed te keuren, gaat het om de vraag wie de griffierechten heeft betaald: Ziggo of LAVG.

Wij van Niet Jokken! stellen inhoudelijke vragen, en daar is de incassobranche en De Rechtspraak niet blij mee. Er gaan jaarlijks dan ook honderden miljoenen in om.

.18 augustus 2017 –  Eurocommerce  / Volker Wessels

Niet Jokken! heeft op basis van informatie die we hebben bij de FIOD een melding gedaan van mogelijke faillissementsfraude. Onze melding kunt u HIER lezen.

18 augustus 2017 – Ziggo /Rechtbank Noord-Nederland

Als LAVG je een dagvaarding in de bus propt, zoals bij de voormalig klant van Ziggo is gebeurd, dan voldoet die vrijwel nooit aan wat daarover in het Wetboek van Rechtsvordering is vastgelegd.

Helaas mag de rechter met dit gebrek doen wat hij wil. En dat doen ze bij de rechtbank Noord-Nederland dan ook. Dat wil zeggen, ze treedt er niet tegen op. Ook niet als de verweerder er om vraagt. En dat vinden de incassobazen niet vervelend. Integendeel.

Het moet toch niet zo heel moeilijk zijn om wat kopietjes met bewijs voor wat je beweert aan de dagvaarding te nieten? Het is voor de rechter ook wel handig. Tenzij die daar niet in is geïnteresseerd natuurlijk.

Het is wel vervelend voor de verweerder, want die staat direct met 1 procesronde achter. Het heet oneerlijk/niet fatsoenlijk procederen.

Verweerder stelt in zijn conclusie van antwoord (dit is het antwoord op wat in de dagvaarding staat)  dan ook dat LAVG (Ziggo) heel veel beweert maar er geen gedocumenteerd bewijs voor aandraagt (de stelplicht).

Verweerder zegt tegen de rechter dat hij geen overeenkomst heeft met Ziggo. Daarmee legt hij de bal terug bij LAVG. Die moet nu niet alleen de overeenkomst waarover ze het in de dagvaarding heeft op tafel leggen, maar óók de algemene voorwaarden die op deze overeenkomst van toepassing zijn verklaard en waarmee de klant zich bij het aangaan van de overeenkomst akkoord heeft verklaard.  Want LAVG beroept zich in de dagvaarding op bepalingen die in die voorwaarden (zouden) staan. Dan moeten ze die ook tonen.

17 augustus 2017 – Ziggo – Rechtbank Noord-Nederland

Een klant van Ziggo heeft een rechtszaak met deze kabelgigant uitgelokt. Ziggo weigerde een her-incasso uit te voeren op abonnementsgeld dat ze had geprobeerd te innen bij een klant met ongeveer dezelfde naam.  We weten dit omdat we interne correspondentie hebben weten te bemachtigen.

Ziggo beweert dat her-incasso niet mogelijk is. Ze onderbouwt dit desgevraagd niet. En het is ook niet waar. Wat wel waar is, is dat de administratie van Ziggo niet uitblinkt.

Ziggo is een bedrijf dat warme banden heeft met Bos-Incasso en LAVG. Beide ondernemingen zijn gevestigd in één gebouw in Groningen, maar hebben wel twee verschillende inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.

In de praktijk zien we dat Ziggo twee incassoprocedures op één “vordering” voert. De eerste bij Bos-Incasso en als dit op niets uitloopt nog een keer opnieuw bij LAVG.

In deze zaak is het volkomen helder dat het de bedoeling van Ziggo was om de klant in de armen van Bos-Incasso te drijven. Want de schoorsteen moet blijven roken. En flink ook. En daar werkt de rechtbank Noord-Nederland op schaamteloze wijze aan mee. Morgen weer verder.

16 augustus 2017 – De gemeente Harlingen

Goed nieuws! De  Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân heeft ingestemd met ons aanbod om te bemiddelen tussen haar en een uitkeringsgerechtigde in de gemeente Harlingen.

Niet Jokken! wil herstel van de verhoudingen. Geen messen op tafel, maar samen werken aan de toekomst.

15 augustus 2017 – Het dossier Eurocommerce

Niet Jokken! heeft het dossier ‘Eurocommerce’ in behandeling genomen. U vindt aangiftes onder het kopje ‘Dossiers’ op deze website.

Het dossier ‘Eurocommerce’ gaat eigenlijk over de bepalende rol die de Twentse ondernemer Dik Wessels zou hebben gespeeld bij de ondergang van deze onderneming.

15 augustus 2017 – Gemeente Arnhem

Op verzoek van een gezin woonachtig in de gemeente Arnhem gaan we een dossier in behandeling nemen. De verhouding tussen hen en een aantal andere instanties is slecht danwel grondig verstoord. En ook in deze zaak lijkt het er op dat de financiën niet goed zijn geregeld waardoor er elke maand dagen overblijven zonder geld.

Deze week bezoeken we het gezin om de situatie ter plekke te beoordelen.

15 augustus 2017 – Rechtbank Noord-Nederland

We zijn er uit. De rechtbank Noord-Nederland benadeelt burgers procestechnisch in geldruzies met (grote) bedrijven. Er is niet eens de schijn van partijdigheid. Rechters negeren de stelplicht voor de eisers. En negeren tegenbewijs en de vraag om bewijsstukken van de verweerders. We gaan het uitleggen aan de hand van wat praktijkvoorbeelden.

Hebt u voorbeelden? Laat het ons weten. Ook positieve signalen zijn welkom.

15 augustus 2017 – Schuldenproblematiek

Gisteren ontvingen wij een e-mail van iemand met schulden zonder vaste woon of verblijfplaats. Wij willen en kunnen  hem helpen de problemen op te lossen. Met mensen in ons netwerk die weten hoe dat moet. Adviseurs, zakenmensen, advocaten en fijnschrijvers.

Toen we zijn e-mail lazen sloeg ons de schrik om  het hart. Zoveel jaren bezig en hulpinstanties hebben niets bereikt. Iemand met verdiencapaciteit die met vereende krachten in de schulden wordt gehouden, lijkt het wel. Door instanties met gevestigde namen. Het zal toch niet waar zijn?

Hebt u schulden? Geen vast inschrijfadres? Neem contact met ons op. Wij hebben oplossingen waar u wat aan hebt.

14 augustus 2017 – LAVG en GGN – De beslagvrije voet

Als de gerechtsdeurwaarder beslag op uw  inkomen legt dan is het de bedoeling dat hij van te voren om inkomensinformatie vraagt en de beslagvrije voet vaststelt. In de praktijk gebeurt dit vaak niet. Hij legt beslag en dan mag u vervolgens in de pen klimmen om het geld terug te halen wat u te weinig aan aan loon of uitkering heeft ontvangen.

Er zijn ook gerechtsdeurwaarderskantoren die weigeren de beslagvrije voet – ook al is die hen op een presenteerblaadje aangereikt – toe te passen.
De namen van LAVG en GGN worden vaak genoemd.

De afgelopen dagen hebben zich twee mensen bij ons gemeld die al minstens twee jaar lang € 100,-  te weinig uitkering per maand ontvangen.

Mensen die te weinig geld hebben om te leven moeten vaak nieuwe schulden maken. Rekeningen een tijd laten liggen of onbetaald laten. Zo ontstaan nieuwe schulden. En vervolgens staan de gerechtsdeurwaarderskantoren vaak weer in de rij om opnieuw een procedure te beginnen. Tenzij er een betalingsregeling wordt afgesproken op het leefgeld waar ze al niet van rond kunnen komen.

Hoeveel miljoenen zijn er al in de zakken van de incassobazen blijven hangen?

Is bij u de beslagvrije voet niet of niet juist vastgesteld? Neem contact op met Niet Jokken!

13 augustus 2017 – De Rechtspraak

Wij van Niet Jokken! werken 24/7. Dus ook op zondag. We komen nog even terug op een volmacht die een eiser van een procedure bij de rechtbank Noord-Nederland aanhangig heeft gemaakt. Volgens LAVG dan.

We vertelden al dat deze volmacht is gemaakt op een blanco A4. Het zou kunnen, maar erg geloofwaardig is het niet. Of de handtekening eronder van de directeur echt is, dat betwijfelen we niet eens. Die is kinderlijk vals. Ook al zegt de directeur “volmachten” volgens onze tipgever van niet. We hebben die directeur persoonlijk benaderd. Hij reageert niet. Als hij meent dat het wel zijn handtekening is, dan zijn we best bereid deze te vergelijken met andere documenten waarop zijn handtekening wel is geplaatst.

Het vervalsen van documenten die tot bewijs van enig feit moeten dienen is overigens iets wat we veel vaker zien. En ook al worden rechters er op gewezen, ze grijpen niet in, laat staan dat ze de authenticiteit onderzoeken van documenten waarover de wederpartij heel terecht vragen stelt.

De incassobranche heeft heel wat streepjes voor op de verweerder, de burger. Want voor hem nemen wij het op.

Intussen werkt LAVG-oprichter Henk Bos samen met zijn vrouw Grietje in Westerbork aan de aanvraag van een nieuw stichtelijk woonpaleis. With a little help from his friends bij de gemeente Midden-Drenthe? Wij vragen ons niet eens af waar hij het geld vandaan haalt.

Wacht even. Westerbork. Is dat ook niet de woonplaats van Peter ten Zijthoff, mede-eigenaar van GGN? Het lijkt er op dat dit dorp iets speciaals heeft.

11 augustus 2017 – De gemeente Súdwest-Fryslân

We kunnen naar aanleiding van het blog van 31 juli 2017 melden dat de gemeente  Súdwest-Fryslân de korting op de uitkering van een cliënt heeft teruggedraaid. Het ingehouden bedrag wordt nabetaald. 

We danken deze gemeente voor de vlotte beslissing.

Hebt u problemen met terugvorderingen op uw uitkering? Meld het ons. Dan kijken we samen of we het kunnen oplossen.

10 augustus 2017 – Gemeente Harlingen

Niet Jokken! heeft op verzoek van een cliënt van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân een verzoek tot bemiddeling in behandeling genomen.

Cliënt heeft als straf 1 maand geen uitkering ontvangen als gevolg van een door het bestuur van de Dienst niet nader omschreven “incident” met een medewerker van de sociale dienst.

Daarnaast vermoeden wij dat haar beslagvrije voet niet of niet goed is vastgesteld waardoor ze gedurende langere tijd onder het voor haar geldende bestaansminimum heeft geleefd.

9 augustus 2017 – De Nederlanden van Nu

Vandaag meldde zich bij ons een klant die een autoverzekering bij De Nederlanden van Nu heeft afgesloten. Drie maanden later prolongeert deze verzekeraar zonder bericht vooraf de verzekering met een verhoging van zo’n 300 %.

Wat de verzekerde ook vraagt aan de De Nederlanden van Nu, ze geeft geen inhoudelijk antwoorden en zegt eenzijdig de verzekering op als de klant om opheldering blijft vragen.

De klant heeft de klantenservice van de Nederlanden van Nu, een bedrijf dat zegt volgens volmacht te handelen, om die volmacht gevraagd, maar die hebben ze niet of die willen ze niet afgeven. Wij vinden die volmacht belangrijk, we zijn heel benieuwd wat daar in staat.

Een kleine rondgang op internet levert al snel soortgelijke verhalen over deze verzekeraar op. Enorme premieverhogingen, en als de klant het er niet mee eens is dan wordt de verzekering opgezegd.

Het gaat er niet heel professioneel aan toe bij deze verzekeraar is onze eerste indruk na het lezen van de correspondentie die wij in ons bezit hebben.

We pakken deze zaak op en gaan de Nederlanden van Nu om opheldering vragen en zullen daarnaast eventueel nog een procedure bij het Kifid monitoren mocht dit nodig zijn.

9 augustus 2017 – De Rechtspraak

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er bij de rechtbank Noord-Nederland oneerlijk wordt geprocedeerd. Dat de incassobranche een streepje voor heeft op de burger, misschien zelfs wel meerdere streepjes omdat zijn in conclusies aangevoerde steekhoudende verweren in de meeste vonnissen totaal worden genegeerd.

In één van de voorgaande blogs schreven we dat LAVG geen volmacht kan overleggen waaruit blijkt dat ze in opdracht handelt van Ziggo. In een andere zaak die door LAVG bij de rechtbank Leeuwarden is aangebracht hebben we de hand weten te leggen op een volmacht waarvan wij denken dat die valselijk is opgemaakt. Daarover later meer.

In die procedure zegt rechter E. Th. M. Zwart-Sneek het volgende over die volmacht:

“Verweerder heeft aangevoerd dat LAVG de procedure tegen hem aanhangig heeft gemaakt zonder een daartoe door eiser verstrekte volmacht. De kantonrechter ziet echter geen aanleiding om aan de aan LAVG verstrekte volmacht te twijfelen. Dat de op verzoek van verweerder door *****/LAVG in het geding gebrachte volmacht is gedateerd op ** mei 2017 maakt dat niet anders. Een volmachtverlening is niet aan vormvereisten gebonden en het verlenen van een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden. Bovendien kunnen verrichte rechtshandelingen achteraf worden bekrachtigd.”

De tweede zin en de laatste zin zijn belangrijk. De rechter had de authenticiteit van de volmacht moeten onderzoeken. Vooral ook omdat verweerder er zich terecht  kritisch over heeft uitgelaten. Haar opstelling wijst in de richting van belangenverstrengeling. Als we haar goed volgen leidt zelfs een valse volmacht niet tot het afhameren van een procedure.

Het is zo dat verrichte rechtshandelingen achteraf kunnen worden bekrachtigd. Maar of dat ook geldt voor het opstarten van procedures waarvan de op het exploot van dagvaarding vermelde eiser geen weet had is maar de vraag. Of dat in deze procedure opgaat wagen we te betwijfelen. Vooral ook omdat LAVG verweerder aanbood in te stemmen met het van de rol halen van de aanhangig gemaakte procedure.

Maar dat niet alleen. Het is maar de vraag of een onbevoegd vertegenwoordigde eiser het opstarten van een procedure en een achteraf (door LAVG zelf?) geproduceerde volmacht gaat rechtbreien.

Je mag van rechters toch verwachten dat ze de burger bescherming bieden tegen het geknoei en geknutsel van LAVG dat alle elementaire beginselen van het fatsoenlijk procederen aan haar laars lapt, en dat ook mag, en dat al jarenlang.

In deze procedure verklaarde E. Th. M. Zwart-Sneek eiser/LAVG niet ontvankelijk. Hiermee lijkt ze LAVG een afgang te willen besparen.

We komen er op terug.

3 augustus 2017 – De Rechtspraak

“Energiebedrijf Essent gaat zijn incassoprocedure onder de loep nemen na flinke kritiek van de rechter. Het was voor een klant onder meer onduidelijk waar zijn schuld mee te maken had. 

De rechter vindt dat er ‘ernstig tekort is geschoten’ in het onderbouwen van de vordering, meldt dagblad De Limburger. De gebrekkige informatie werd geleverd door het Zweedse Hoist Kredit AB, het bedrijf aan wie Essent op grote schaal vorderingen van oud-klanten verkoopt.”

Bovenstaande stond gisteren in de Telegraaf. En het klopt. Essent verkoopt zelfs vorderingen aan Hoist die al betaald zijn. En vaak is er iets met die verkoop – met de akte van cessie – niet in de haak.

Hebt u ook problemen met bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarderskantoor GGN omdat u in aanvaring bent gekomen met Essent? Neem contact met ons op. Onze incassospecialisten hebben jarenlange ervaring met de praktijken van incassobureau’s en gerechtsdeurwaarderskantoren en samen met u lossen we de zaak op. Zo nodig procederen we voor u, want we werken ook samen met maatschappelijk bevlogen advocaten.

31 juli 2017 – De gemeente Súdwest-Fryslân

Zoals we in het blog van 27 juli 2017 hebben aangekondigd hebben we namens een van onze cliënten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân vandaag een brief gestuurd waarin we haar vragen het wettelijk recht van cliënt op een financieel bestaansminimum te respecteren.

Het college nam een besluit zonder hoor en wederhoor toe te passen. Daarmee schendt ze het vereiste van goede voorbereiding.  We hebben het college daarom gevraagd haar besluit te vernietigen en/of het recht op een beslagvrije voet toe te passen en ingehouden uitkering te restitueren.

De gemeenteraad vragen wij om te controleren welke inspanningen het college doet om rechtmatigheid in de uitvoering van invorderingen te garanderen, en of ze haar aandacht bestuurlijk en ambtelijk verplaatst naar de belangen van uitkeringsgerechtigden.

27 juli 2017 – De gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân weigert de beslagvrije voet toe te passen als ze teveel betaalde uitkering terugvordert. Ze vraagt een uitkeringsgerechtigde niet eerst om inkomensinformatie alvorens ze inhoudt.

De uitkeringsgerechtigde vraagt om inzage in zijn dossier maar hier reageert de gemeente niet op. Op geen van zijn brieven volgt een reactie. Wij vinden dit onbehoorlijk.

Wij pakken deze zaak daarom op en schrijven het college van Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van deze grote Friese gemeente een brief waarin we zullen verwijzen naar het rapport ‘In het krijt bij de overheid‘ van de Nationale ombudsman.

26 juli 2017 – Ziggo > Bos-Incasso >> LAVG >>> De Rechtspraak

Vandaag ontvingen we van de rechtbank Noord-Nederland een brief die is ondertekend door griffiemedewerker N. Izeboud en waarin staat dat de datum van het vonnis is verschoven van 25 juli 2016 naar 8 augustus 2017.

Waarschijnlijk is dit naar aanleiding van de door ons ingediende klacht.

Heeft u problemen met Bos-Incasso, LAVG die zeggen te zijn ingeschakeld door Ziggo? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

20 juli 2017 – Ziggo > Bos-Incasso >> LAVG >>> De Rechtspraak

Vandaag hebben wij bij de rechtbank Noord-Nederland een klacht ingediend tegen griffiemedewerker N. Izeboud en het Hoofd van de Administratie, de heer H. Stadman van de rechtbank Leeuwarden.

Wij hebben bij de rechtbank Leeuwarden een akte ingediend in een procedure waarvoor het gerechtsdeurwaarderskantoor LAVG in Groningen zegt opdracht te hebben gekregen van Ziggo.

De rechtbank liet ons mij monde van N. Izeboud weten dat de gefaxte akte niet was ondertekend. Wij lieten Izeboud weten dat dit wel het geval is. Waarop Stadman ons gelijk geeft maar daaraan toevoegt dat de akte per post moet worden nagezonden. Nieuw voor ons, want dit hoefde voorheen niet. Vandaar dat we dit – ook uit kostenoverwegingen – hebben geweigerd. Izeboud zegt nu dat de akte definitief is geweigerd. Dit betekent automatisch een vonnis in ons nadeel.

Wij kunnen bewijzen dat LAVG klanten van Ziggo dagvaardt zonder opdracht en volmacht. Dit betekent concreet dat duizenden exploten van dagvaarding en conclusies valselijk zijn opgemaakt. Dit zijn misdrijven.

In deze procedure was LAVG niet in staat de overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden te overleggen die onze klant volgens hen met Ziggo had afgesloten.
Dat is wel heel opmerkelijk.

Wij denken dat LAVG kaart speelt met de rechtbank Noord-Nederland. Proces-verbalen van rolzittingen die we hebben aangevraagd worden niet verstrekt. Dit verbaast ons temeer omdat er rolbeslissingen zijn genomen die rechtstreeks in ons nadeel zijn, zoals het afzien van een comparitie. Opmerkelijk, want tijdens een comparitie moet de afgevaardigde aantonen hij/zij is hiervoor is gemachtigd (door Ziggo).

Tot slot, hebben wij de rechtbank Noord-Nederland gevraagd wie de griffierechten voor de onderhavige procedure heeft betaald. Want we willen weten of de actie die LAVG tegen onze klant heeft genomen voor rekening en risico komt van de (onbevoegd) vertegenwoordigde (Ziggo).

14 juli 2017 – Ziggo, > Bos-Incasso >> LAVG >>> De Rechtspraak

Op 30 maart 2017 vroegen wij LAVG in Groningen schriftelijk om de volmacht van Ziggo om namens hen bij rechtbanken te woordvoeren ter zitting en het treffen van schikkingen.

Op 31 maart 2017 laat LAVG schriftelijk weten dat ze niet kunnen voldoen aan ons verzoek.

De laatste volmacht die Ziggo aan LAVG heeft gegeven dateert volgens ons van 17 oktober 2014 en was geldig voor dat kalenderjaar.

11 juli 2017  –  Ziggo > Bos-Incasso >> LAVG >>> De Rechtspraak

Wordt u ‘in opdracht’ van Ziggo belaagd door bovengenoemde incassobureaus? Willen ze dat u hen absurd hoge bedragen betaalt? Wij van Niet Jokken! hebben sterk de indruk dat er smerige spelletjes worden gespeeld, waarvoor u, de burger, uiteraard de rekening krijgt gepresenteerd.

In de praktijk zien wij dat  de ‘gemachtigden’ van LAVG niet gemachtigd zijn en hun naam niet noemen in processtukken. We weten bijna zeker dat LAVG procedeert zonder opdracht en volmacht van Ziggo. De Rechtbank Noord-Nederland weigert proces-verbalen te verstrekken en dit wijst er op dat de identiteit van (ro)lrechters en griffiers geheim wordt gehouden: er wordt oneerlijk geprocedeerd.

Dus: hebt u brieven ontvangen van Bos-Incasso en/of LAVG? En is de ‘vordering’ (gedeeltelijk) onjuist, absurd hoog en/of zelfs verzonnen? Wordt er enorm gejokt! Neem dan snel contact met ons op!

8 juli 2017  –  De akte van cessie.

Veel burgers hebben te maken met agressieve incassopraktijken. Meestal zijn het bedrijven die willen dat u hun ‘vordering’ betaalt (let op het woord vordering is een mindfuck). Of die vordering ook echt bestaat is regelmatig de vraag, meestal is er wel wat op af te dingen.

Op een dag valt er een brief in bus. U leest dat de schuld die u bij bedrijf A hebt is overgedragen/verkocht aan partij B. Blijf kalm en neem contact op met Niet Jokken! Wij weten hoe we hier mee aan moeten.